Proběhlé akce

výprava na lodích s názvem „když“

Jeli jsme velice snadný úsek pro otestování sil a zdokonalení techniky od Olympie směr Židlochovice. (12km) (po vedlejším korytě)

Za Velkými Němčicemi jsme zvážíme síly a na příhodném místě jsme postavili stany. Večer jsme strávili u ohně a druhá den jsme vyrazili domů. Tehdy děti pochopili že to není jen příjemné jéždění po vodě ale také že jsou i povinosti které se musí udělat. Umýt lodě jim trvalo několik hodin.

Účastnilo se 5 dětí a já – Agent a Fana.