Proběhlé akce

výprava „3+1 kopec“

Byla to první výpravu v letošním školním roce, na které jsme se v neděli 13. října vydali do jižní části naší krásné země. Ihned po překonání jezer se po obeznámení s životem místních lidí jsme se vydali do kopců vyhlášené národní přírodní rezervace, kde jsme dobili hrad a vyjideli jsme hradní spižírnu J. Následně jsme se vypravili na královskou družinu na vedlejší hrad. Po cestě vyšleme zprávu o dobytí hradu a o tom, že nás mají očekávat.