Materiály k činnosti

Sportovní hry

Řeka

Dvě lana představují řeku. Přes něj si skauti podávají libovolný předmět a nesmí přešlápnout lano nebo přímo spadnout do vody. Až si úspěšně předají předmět řeka se rozšíří tím že posunute jedno z lan tak aby předání bylo o trochu obtížnější. V týmu si mohou pomáhat a držet teho co předává předmět.

Padaná

Každý hráč má své číslo (není tajné). Libovolný hráč vyhodí míč do vzduchu a hráč který jej chytne tak říká číslo hráče který padá na zem. Ostatní mají za úkol hráče zezadu chytit než dopadne na zem.

Dobívání hradu

*1 Hra začíná rozdělením hráčů do dvou stejně silných skupin. Jedna skupina obsadí vnitřek čtverce velkého 3x3m, druhá zů- stává vně kruhu. Hráči mají za úkol různý- mi výpady vytáhnout soupeře ze čtverce nebo je naopak vtáhnout dovnitř. Hra kon- čí po určitém čase nebo končí tím, že jedna strana zůstane prázdná. Pozor – hráč, který je vtažen nebo vytažen ze čtverce, musí hrát nyní za druhou stranu.

*2 Z lana vytvořte kruh. Jeden tým je v kruhu neboli hradu a druhý mimo kruh. Venkovní tým se snaží dobít hrad tak že se snaží vytáhnout všechny hráče z kruhu. Hradišťáci se snaží opak neboli vtáhnout všechny do hradu. Nesmí se tahat za oblečení a určete bezpečnostní heslo „auuu / stop.“

Co nejdál

Každý z hráčů si vezme do ruky lísteček se svým jménem. Pak se zadá určitý časový úsek (10–30 sekund) a hra začíná. Od startovní čáry musí každý položit svůj lísteček co nejdál a stačit se vrátit zpátky. Kdo se nevrátí do limitu, vypadává.

Svíčková

Každý hráč si zapálí svíčku a po startu se snaží sfouknout svíčky ostatním hráčům. Hrají všichni proti všem a vyhrává ten, kterému zhasne svíčka jako poslední.

Hospoda

Hráči stojí v kruhu nebo ve čtverci ozna- čeném uzlovačkami. Na pokyn vedoucího všichni začnou vystrkovat ostatní z kruhu ven. Hráč je venku tehdy, pokud žádná část těla není uvnitř kruhu. Ten, kdo se v kruhu udrží poslední, má celou hospodu pro sebe.

Černá – bílá

Dvě družstva si stoupnou proti sobě ke středové čáře. Jedno družstvo je černé, druhé bílé. Vedoucí hry pak vykřikne jednu z barev a ta musí vyběhnout na druhou stranu pole a pochytat co nejvíc soupeřů. Ti však na nic nečekají a utíkají za cílovou čáru na své straně pole. Obměna: Počáteční poloha může být různá. Startuje se jednou ze stoj

Kohoutí zápasy

Dvojice si stoupne proti sobě na jedné noze. Ruce si založí na prsa a pak už sta- čí jen strkat do soupeře tak, aby dal nohu na zem. Kdo je v družině největší kohout?

Pakobal

Hraje se stejně jako klasický fotbal s tím rozdílem, že po každém kopnutí musí hráč doběhnout ke své brance a dotknout se jí. Tenhle fotbal bude bavit i holky, hraje se ale na menším hřišti tak, aby nakonec všichni nepadli vyčerpáním.

Stříhaná

Dvě družstva stojí proti sobě v zástupu. Na znamení vyběhnou první dva proti sobě a kde se setkají, tam si střihnou. Kdo vyhraje, běží dál (vstříc dalšímu vybíhající- mu), kdo prohraje, vrací se zpátky

 

Házeno bal

Dva týmy, branky, nahrávají si balon ale než mohou dát gól tak musejí si nahrát všichni z týmu.

Skákání do ruk

Dobrovolník skáče do náruče držícím se dvojicím. Potřeba aby stáli vedle sebe tři až čtyři dvojice.

 Dvojice – honička

dva hráči mají k sobě svázané nohy.

Vodění po slepu –  honička

Jeden hráč naviguje, druhý má zavázané oči. Musejí chytnout jinou dvojici.

Ragby s ocáskama

– nesmí přihrávat dopředu

Nech se vést

Jeden si zaváže oči, druhý ho vede libovolnou trasou.

Honička ve dvojicích

– drží se za ruce

Vyhazování člověka

na žíněnce hráči drží v náruči člověka a vyhazujího do vzuchu a chytají. Mají spojené ruce –  dvojice.

 Štafeta sirky

Dva týmy. Každý tým sedí v řadě za sebou na turka. Podávají si za zády jednou rukou jednu sirku a snaží se štafetově poslat co nejrychleji dopředu všechny sirky.

Přetahovaná během

Dva týmy, dvě hromádky tužek.  Každý hráč může vzít jen jednu tužku z hromádky a musí ji co nejrychleji odnést k protějšímu týmu. Hráči odnášejí tužky ze své hromádky dokud vedoucí neukončí hru. Ten tým který na své straně bude mít méně tužek vyhrává.

Bomba štít

neumím vysvětlit

Kolíček – na cesty

Med

Termiti se chtějí dostat na druhou stranu medu. Přecházejí po sobě. Kdo se dotkne země přilepí se a tvoří most pro ostatní.

Kuličky

Až na jaře sleze sníh, zkuste obnovit tradič- ní venkovskou hru – cvrnkání kuliček. Stačí pytlík nebo dva, patou vyhloubený důlek a pak už jde jen o to, kdo první cvrnkáním dopraví své kuličky do důlku.

Skákání do dálky

Kdo dál snožmo doskočí.

 Jelen

Přetahovaná za ruce

Celník

Ufoball

Predavano ball

Hadani kdo jsi na cele, skorice, dyne, princezna, kocka, l

Házení míče v týmu – štafeta kdo dál

Hledání schovaných lístečků po velké budově

kostka balon

Skakani do ruk

predavano Baall

Honička se jména

 

Honička- říkáš jména koho všichni mají honit nebo kdo honí.

Mumie z papíru

Týmy po dvojicích. Zabalit spoluhráče do toaletního papíru.