Znalosti

Jak uvázat osmičkový uzel?

Dvojitá osmička je ten nejdůležitější a nejzákladnější horolezecký uzel.  Používá se hlavně k navazování sedáku na lano, dá se použít i pro spojování lan, přivázání lana k jistícímu bodu, osmzkrátka všude tam, kde je potřeba spolehlivý uzel na který se můžete stoprocentně spolehnout.  Nejdůležitější vlastností dvojité osmičky samozřejmě je, že se sama od sebe nerozvazuje, jakkoli je zatížena. Další výhodou je to, že je to uzel hezky uspořádaný a přehledný, takže se dá dobře zkontrolovat zda je uvázaný správně. To rozhodně pro všechny uzly neplatí. Navíc se i po velkém zatížení dá relativně dobře rozvázat.

 

Začneme nejdůležitějším použitím, to je navazováním úvazku (sedáku) na lano. Pro uvázání smyčky potřebujeme, aby uzel byl dostatečně daleko od konce lana. Konec lana potom protáhneme okem nebo oky, za které se navazujeme, a okopírujeme s ním připravený osmičkový uzel (Obr. 2, a-d).

osm2

Protože to děláme v opačném směru, tak se téhle smyčce také říká protisměrná osmička. Na obrázku není pro názornost uzel utažený, po uvázání je potřeba uzel hezky srovnat a pevně dotáhnout. Utažený uzel by měl vypadat jako na prvním obrázku. Zbývající konec lana čili cancour nesmí být příliš krátký – mohl by při utahování proklouznout do uzlu, který by se tak mohl rozvázat. Pro bezpečné navázání je dobré aby zbývalo lana alespoň na dvě šířky dlaně. Tento konec lana je dobré přivázat k lanu obyčejným uzlem (stejně jako se váže polovina autíček) jako pojistku zvyšující bezpečnost, ale také proto, aby nám konec neesteticky neplandal (Obr. 2e).

Potřebujeme-li samotnou smyčku, která není ničím provlečená, můžeme snadno uvázat osmičku na přehnutém, dvojitém laně. Pro spojování lan použijeme protisměrnou variantu, aby nám z uzlu lana vycházela na opačných koncích. Volné konce lana opět nesmí být příliš krátké, pro jistotu opět vážeme pojistky na zbylých koncích.

osm3

 

Všechny varianty zde popsané se samozřejmě dají dělat i z obyčejného uzlu místo z osmičky. Pak se jmenují pevná smyčka či spojka, krejčík nebo vůdcovský uzel. Ne že by byly nepoužitelné, na spoustu použití úplně stačí, v některých případech mohou být ale méně bezpečné než osmičková varianta. Také více snižují pevnost lana, protože ho ohýbají v ostřejším úhlu. Zásadní nevýhodou ale je, že se po utažení mnohem hůř rozvazují.

Samotná osmička má také jedno použití – jako uzel zabraňující lanu projít otvorem (třeba při výrobě provazového žebříku z provrtaných tyček). Její objem je větší než objem normálního uzlu, takže se dá použít když je díra o něco větší.