K zamyšlení

Válka v Sýrii (Aktualizováno)

Damascus-7-1024x694Čtyři roky brutální války v Sýrii a tak tisíce lidí odcházejí ze svých domovů z válečných zón nebo z velké chudoby, někteří v oprávněné obavě o život svůj a svých blízkých, jiní prostě v touze po lepším životě pro sebe a své rodiny. Evropa se potýká s náporem přicházejících lidí žádající o azyl. Téma se objevuje na titulních stranách novin, v debatách mezi přáteli, na sociálních sítích. Vyvolává emoce a odhaluje postoje. Mnohdy jsme také svědky agresivní a nenávistné rétoriky, a to nejen v anonymním prostředí internetu.

Zaslechly jste ve vašem okolí něco o Syřanech nebo o uprchlých? Máš na to názor? Je ten názor tvůj?  K vytvoření svého názoru musíš mít nějaké fakta, nestačí jen slyšet názory rodičů, vedoucích ve skautu nebo kamarádů či učitelů ve škole. Zkuste se pídit po faktech a informacích z různých zdrojů. Pár základních faktů a mých názorů se dočtete v tomto článku.

Problémy Evropě způsobuje především velké množství přicházející uprchlíků kteří nejsou pouze se Sýrie kde probíhá válka. Přicházejí především lidé z jiných zemí s vidinou lepšího života. Nemáme však metodu jak rozeznat odkud kdo pochází.

 

Pomohli by jste uprchlíkovi o kterým nevíte zda zkutečně odešel ze své země protože mu hrozilo nebezpečí?  Zinscenované video níže, vám má ukázat, jak by jste se cítili, kdyby byla válka u nás. Možná vám pomůže vcítit se do Syrských občanů.

Někteří lidé si nelehkým útěkem zachránili život. Útěk ze země není nijak zvlášť jednoduchý. Celé rodiny museli ujít tisíce kylometrů, což je nelehký úkol. V restauracích a hospodách je nechtěli obsloužit i když byli slušně oblečení a měli peníze. V některých zemích jako je Maďarsko, přivítali uprchlíky do otřesných  podmínek. Nedali jim vodu a sociální zázemí bylo úděsné. Když se takový uprchlík dostane do České Republiky, je tu odchycen a uvězněn v ubytovnách které připomínají vězení. Většina uprchlíků chce do Německa což z technických důvodů není možné. Spoustu lidí uprchlíky ve své zemi nechce ze strachu a obav. Je to velký problém kam se všemi uprchlíky, řeší to každý den politikové i tisk. Hlavní problém je ale jinde. Proč lidé utíkají? Nejdou vyřešit jejich problémy u nich? Řešit musíme především příčinu nikoliv důsledky. Samozdřejmě nemůžeme uprchlíky vracet zpět do válečné zóny kde jim hrozí bezprostřední nebezpečí.

Jak vlastně konflikt začal?

15. března 2011 vypukla protivládní demonstrace ve městě Dará.  Protestující požadovali po vládě prezidenta Asada demokratické a ekonomické reformy, vedení země odpovědělo nasazením armády, která shromáždění krvavě potlačila. Povstání přerostlo do vleklé občanské války, do níž se zapojilo mnoho skupin i ze zahraničí.

Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a ekonomickým migrantem?

Uprchlíka definuje Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951 „jako člověka, který má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení“. O azyl může požádat každý, kdo o sobě tvrdí, že je uprchlík a žádá mezinárodní ochranu, ale ne každý žadatel o azyl je uznán uprchlíkem.

Ekonomický migrant oproti tomu opouští svou zemi víceméně dobrovolně a od příchodu do jiného státu očekává zlepšení své ekonomické situace, chce dosáhnout lepšího vzdělání nebo také z rodinných důvodů.

Podle odhadů UNHCR tvoří ekonomičtí migranti zhruba 40% všech příchozích, kteří v posledním roce zamířili do Evropy. Přibližně 60 % ze všech tedy tvoří žadatelé o azyl, kterým bude (nebo byl) status uprchlíků na základě zmíněné Úmluvy přiznán.  Zdroj: www.clovekvtisni.cz/

Odkud jsou lidé, kteří žádají v Evropě o azyl?

graf

Řešení v nedohlednu

Žádná ze stran nehodlá ustoupit a mezinárodní společenství trvá na tom, že konflikt může být ukončit jedině politické řešení. To je však v nedohlednu. Diskutovat o problému můžeme v komentářích článku.

 

 

Zdroj: http://krizovatka.skaut.cz/

 

zanechte odpověď