Materiály k činnosti

Hry na poslední chvíli do klubovny

Kostková honička

Potřebujeme dvě hrací kostky. Všichni si sednou kolem stolu a kostky dostanou dva proti sobě sedící. Určí se jedno číslo a trest. Po odstartování musí každý hodit určené číslo a kostku poslat dál. Takto se kostky honí, dokud se u někoho nesejdou dvě. Dotyčný pak získává trest.

Bomba

K této hře je potřeba klasický tikající budík (i když se dá nahradit budíkem v mobilu, ale je potřeba na něm zároveň pustit potichu nějaký zvuk, nejlépe samozřejmě tikání). Úkolem je najít bombu/budík schovanou v klubovně dřív, než vybouchne. Nastav čas buzení na 2–3 minuty, budík dobře ukryj a pusť družinu dovnitř.

Sirky

Stavíte komín ze sirek na vršku od petlahve. Jestliže hráč způsobí pád sirek , bere si je a hraje další hráč. Komu nezbývá žádná sirka vyhrává.

* Každý z hráčů má stejný počet sirek. Staví věž ze sirek tak, že hráči postupně přidá- vají na hromádku jednu sirku. Jakmile věž spadne, hráč, který naposled přidával sirku, si musí všechny spadlé sirky vzít a pokračuje se. Vítězí ten, kdo se první zbaví všech sirek. Obměna: Sirky se staví na hrdlo skleněné lahve.

Mini

Na zem nakreslete mřížku 6×6 nebo jinou. Pomyslně si vymyslete miny v poli tak aby šlo jednou cestou projít minové pole na druhou stranu. Každý hráč se snaží projít minovým polem a zapamatovat si cestu. Jestliže hráč vybuchne, jde hráč jiný. Hráči se střídají dokud nenaleznou cestu do cíle.

Čára peníze/kamínky *Čára

1* Každý z hráčů má jednu minci (nebo kamí- nek) a snaží se ji hodit co nejblíže nakreslené čáře. Nesmí ji však přehodit. Když se mince dotýká čáry, může být i kousek za ní. Obměna: Ten, kdo v kole vyhraje, si smí vzít všechny mince, které jsou za čárou. Zbytek vezme do ruky a vyhodí. Nechat si smí jen mince, které padly pannou nahoru. Ostatní předá druhému nejlepšímu hráči a ten provede totéž. Tak to jde dál až do rozebrání mincí. V tomto případě bude potřeba víc mincí.

2* Hráči házejí své mince co nejblíže na čáru. Kdo je nejblíž vyhrává. Mince za čárou jsou vyřazené.

Vyměňování místa

Hráči sedí v kruhu, každý dostane číslo 1 nebo 2. Hráč uprostřed řekne sudý nebo lichý. V tu chvíli se hráči s lichými nebo sudými čísly musí vyměnit. Kdo si nestihne sednout na žádnou židli, musí říkat sudý nebo lichý.

Honička kolem stolu

Všichni hráči se musí držet stolů a jeden hráč má zavázané oči a snaží se chytnou libovolného hráče. Chycený hráč chytá.

Ocásky

Každý hráč si zastrčí provázek za kalhoty. Komu provázek někdo sebere, je vyřazen pro toto kolo. Komu zbyde provázek vyhrává. Lze hrát i na týmy.

Posunování v kruhu

Hráči sedí v kruhu, kostka koluje a každý hráč hodí kostkou. Jestliže hráči spadne na kostce šestka, posouvá se do prava na vedlejší židli. Jestliže tam někdo sedí, sedne si na něj. Hráči nemohou házet jestližě někdo na nich sedí. jakmile se hráč vrátí zpět na svoji židli, vyhrává jestliže na židli už nikdo není, jinak hráč prokračuje nové kolo.

Seřadit se podle abecedy

Hráči se mají seřadit podle abecedy bez mluvení.

Schování předmětu

V klubovně jeden hráč schová libovolný předmět tak aby byli vidět a ostatní hráči jsou mezi tím za dvěřmi a pak jej hledají.

*Všichni opustí klubovnu. Organizátor schová předem určenou věc (např. tuž- ku…) tak, aby byl alespoň kousek vidět. Ostatní předmět hledají. Kdo jej najde, potichu si sedne a mlčí. První nálezce příště schovává.

Co rád dělám

Hráč ukazuje pantomimicky co rád dělá. Ostatní hádají.

Hádaní věcí ano / ne

Hráči hádají věc kterou si někdo myslí. Věc musí být vidět.  Odpovídá ANO / NE

Na klamanou

Doktor

Každý hráč si vymyslí nějakej pohyb nebo zvuk co bude dělat když doktor (ten co byl za dveřmi) řekne třeba „co, nevím“ nebo si sedne. Tu vymyšlenou činnost – příznak neboli nemoc bude provádět stále pokud doktor dělá příčinu neboli to proč hráč má dělat tu činnost / nemoc / příčinu.

Mince

Na papír nakreslíte kolečka s čísly 1 až 6. Hráči hází kostkou. Hráč položí minci do očíslovaného kroužku podle hodku kostky. Jestliže už v kroužku nějaká mince je, musí si ji vzít. Vyhrává ten kdo se zbaví všech mincí.

Hádej co kreslím

Hráč na mazatelnou tabuli kreslí obrázek. Ostatní hádají co to je. Hráči se střídají.

Rozesmívaná

Na každou otázku co hráči položí musí odpovědět „růžoví slimák“ aniž by se usmál.  Tazač: Co nejraději snídáš? Odpovídač: Růžového slimáka.

Co bys dělal kdyby

neznám pravidla

Mluvení ve dvojicích

Dva hráči mluví na vybrané témata. Kdo déle vydrží bez přestávky o daném tématu mluvit, vyhrává.

Myšičkárna

Namalujte myš – hlavu, uši, ruce, nohy a očíslujte části.  Když hráči na kostce spadne číslo. Tak si může nakreslit ke své myši příšlušnou část myši.

Letadlova bitva na papíře

Každý si na papíře vytvoří tečky – tanky cca 2. Letadla – křížek cca 2. Navzájem se mají sestřelit. Jezdí a střílí tahem tužky. Na tant nebo letadlo přiloží hráč tužku ale tak že ji drží jen koncem ukazováčku na konci tužky z vrchní strany a na tužku zatlačí aby po papíře popojela. Tím udělá hráč tah a zároveň tím střílí. Hráči se střídají.

Cinkačka

Dvě družstva si sednou naproti sobě ke stolu. První má ruce pod stolem a předává si korunu. Po chvilce řekne někdo z druhého družstva: „Ruce vzhůru – Ruce dolů“ a první družstvo musí položit ruce na stůl tak, aby nebylo poznat, kdo má v jaké ruce minci. Při plesknutí o stůl mince cinkne, což může napovědět. Hádá se, v jaké ruce je mince schovaná.

Kolik jich přešlo?

Jeden hráč si zaváže oči a sedne si na židli doprostřed místnosti. Ostatní vybraní hrá- či pak za určitý časový úsek projdou kolem něj na druhou stranu klubovny. Slepý hadač musí na konci říct, kolik lidí kolem něj prošlo.