Aktuality

Dopis od vůdce střediska

Vážení rodiče, milí bratři a sestry!

Zdravím Vás při vstupu do nového roku 2016. Jako každý rok, i letos musíme provést registrací všech členů našeho střediska. Přihlašujeme se tím ke skautským ideálům a světovému skautskému hnutí (organizace WOSM – World Organization of the Scout Movement a WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts) zastoupenému v naší republice organizací Junák-český skaut, z.s. S registrací souvisí úhrada členských příspěvků, které se snažíme nezvyšovat. To se nám povedlo i letos a výše členských příspěvků zůstává stejná jako v loňském roce 350 Kč za první dítě z rodiny a za každé další 300 Kč. Větší část z této sumy odvádíme vyšším organizačním složkám, mimo jiné jako poplatek za členství v celosvětových skautských organizacích. Podporujeme tím skauting v hospodářsky slabších zemích, kam tyto organizace zasílají nemalé peníze. Malá část členského příspěvku jde na úhradu skautských časopisů, které každý registrovaný člen jednou za dva měsíce dostává. V členském příspěvku je dále zahrnuto nezbytné pojištění. Odváděné příspěvky se nám vrací v podobě dotací na provozní náklady a krátkodobé akce atak se nepřímo vrací všem, kteří se zúčastňují naší pravidelné činností.

Každý člen Junáka (do třiceti let) navíc obdrží členskou kartu EYCA, která  je nejrozšířenější slevovou kartou v Evropě. Slevy lze uplatnit v nejen na zboží, ale i na služby. Seznam naleznete na stránkách www.eyca .cz

Tímto Vás žádáme o uhrazení členských příspěvků vedoucím družin nejpozději do 28. ledna 2016.

Během roku probíhají různé akce, které buď organizuje přímo naše středisko Tumulus, nebo kterých se účastníme. Nejčastěji to bývají jednodenní či vícedenní výpravy, které jsou prostřídány jinými různorodými akcemi, např. Předvánočním setkáním, Svojsíkovým závodem či Závodem světlušek a vlčat, Skautskou pouti, přeSpáním v klubovně a mnoha dalšími. V minulém roce jsme rozšířili činnost v našem středisku o základní středisková kola celostátních závodů a v letošním roce hodláme tuto jednoletou tradici dodržet. Závodů a soutěží se nabízí nepřeberné množství, např. závody v běhu, na kole, na lodích, šifrovačky a další a samozřejmě jejich různé formy a kombinace. Jednou z našich posledních akcí roku 2015 byla výprava do Vídně či na Petrov pro Betlémské světlo. Po týdnu jsme jej následně přinesli do kostelů v Újezdě, Žatčanech a v Telnici, kde si jej mohl každý odpálit. Již tradičně jsme jej nabízeli iv Sokolnicích v kaplí na návsi při živém Betlémě. Den před Štědrým dnem jsme jej roznášeli starším lidem v Újezdě. 0d dOpoledních hodin dne 23. prosince si také’mohl kdokoliv odpálit Betlémské světlo v boční kapli ve vchodu Újezdského kostela.

Největší akcí roku bývá letní tábor. Letos se uskuteční v termínu 16.-30.7.2016.

Každý registrovaný člen Junáka má také možnost využívat výhody Skautské telefonní sítě (zkráceně STS). Jde o podnikovou sít‘ svýhodnými tarify u mobilního operátora T-mobile. Pro více
informací navštivte internetové stránky http://krizovatka.skaut.cz/0rganlzace/benefity/sts nebo kontaktujte Páju – Pavla Cupáka.

Zdravíme Vás bratrským „Buď připraven“ a doufáme v pokračování Vaší přízně věnované naší
práci a skautské činnosti Vašich dětí.

Přihláška do Junáka v pdf – Přihláška 2015