Materiály k činnosti Nástrahy života

Jsi rádce? Uměl by jsi poskytnou první pomoc?

Poskytnout první pomoc dle svých možností. Naše heslo je „Buď připraven!“ To znamená být připraven a vědět, co udělat, jak se zachovat i jak postupovat v případě nehody. Může to být maličká nehoda, ale také může jít o záchranu života. A čím více se naučíme, tím více a lépe můžeme pomoci! Nezáleží na věku

Jak zastavit krvácení z nosu?

 • Postižený si sedne, lehce předkloní hlavu.
 • Pevně stiskni u kořene nosu.
 • Stisk uvolni po pěti až deseti minutách.
 • Pokud krev stále teče, znovu stiskni u kořene nosu.
 • Pokud krev teče i po 20 minutách od počátku první pomoci, doprav postiženého k lékaři.
 • Pokud krvácení přestane, měl by se postižený v nejbližší době vyhnout smrkání, běhání a rychlým změnám polohy.
 • Do nosu nic nevkládej (nevhodné jsou především nevstřebatelné materiály např. papírový kapesníček, gáza apod.). Možno je použít pouze Gelaspone.

Proč lidé omdlévají?

 • Mdloba je krátkodobé bezvědomí způsobené nedostatečným prokrvením mozku.
 • Její příčinou může být:
  • silný citový podnět (strach, hrůza, úlek)
  • dlouhé sezení, stání nebo změna polohy
  • dehydratace
  • srdeční porucha
  • úrazy a jiná onemocnění

Jak vypadá člověk, který brzy omdlí?

 • Mdlobu může předcházet pocit závrati, potácení, zatmění před očima, nevolnost.
 • Postižený má bílou až nazelenalou barvu v obličeji.
 • Na čele, krku, zádech mu vyrazí studený pot.
 • Dýchá zrychleně a povrchně.

Jak předejít mdlobě?

 • Pokud zpozoruješ na někom první příznaky mdloby, okamžitě ho polož nebo alespoň posaď, než upadne a způsobí si zbytečně úraz.
 • Uvolni tísnící oděv.
 • Zvedni dolní končetiny.

Co dělat, když někdo omdlel?

 • Postiženého ulož na záda pomocí otáčecího hmatu.
 • Zakloň hlavu postiženého. (Může mít neprůchodné dýchací cesty z důvodu ochablých svalů jazyka a měkkého patra a tímto manévrem mu zachráníš život.)
 • Zkontroluj dech.
 • Zvedni dolní končetiny.
 • Pokud se vzápětí neprobere nebo přetrvávají nějaké obtíže, volej ZZS.
 • Ošetři případná poranění způsobená pádem.
 • Dle okolní teploty postiženého izoluj od země a přikryj.

Co dělat, když mi něco spadlo do oka?

 • Rozhodně oko nemnout, tím se věci jen zhoršují
 • Chvíli počkej, jestli se smítko nevyplaví samo, oko totiž většinou začne slzet.
 • Pokud to nepomohlo, podívej se do oka. Nejprve tam, kam je vidět, potom pod dolní víčko a nakonec pod horní.
 • Měj na paměti, že se jedná o zrak. Oko je velmi citlivá a zranitelná část těla.
 • Ošetřuj čistýma rukama.
 • Pokud je vidět malé tělísko, můžeš oko vypláchnout očními kapkami nebo čistou vodou.
 • Nebo velmi opatrně odstraň tělísko cípem čistého kapesníku.
 • Rozhodně však neodstraňuj předměty, které jsou v oku zaseknuty (zvláště pokud se jedná o kovové piliny).
 • Pokud bolest přetrvává a nezmírňuje, přestože jsi předmět vyjmul, žádný jsi neviděl nebo je v oku zaseknutý, překryj obě oči gázou a zajisti transport postiženého k očnímu lékaři.

Jak ošetřit odřeninu?

 • Drobné nečistoty vyčisti proudem vody nebo peroxidem vodíku.
 • Je-li rána hodně znečištěná, jsou v ní nečistoty zadřeny, použij k vyčištění kartáček a mýdlovou vodu. Bude to nepříjemné, ale je nutné ránu důkladně vyčistit.
 • Vyčištěnou ránu dezinfikuj např. pomocí Betadine.
 • Některé drobné ranky můžeš po ošetření nechat odkryté, na vzduchu se rychleji hojí. Pokud ale hrozí její další znečištění, zakryj ránu nejlépe polštářkovou náplastí nebo sterilní gázou.

Jak poznám, že mám omrzliny?

 • Omrzliny nejčastěji postihují koncové části těla (chodidla, prsty u nohou a na rukou, nos, uši), protože ty trpí v chladném počasí nedostatečným prokrvením.
 • Ve chvíli, kdy kůže začíná mrznout, je cítit lehké svědění a píchání.
 • Potom již omrzlé části znecitliví.
 • Omrzliny se dělí na tři stupně podle hloubky poškození, ale identifikovatelné jsou až po rozmrznutí.
 • Při prvním stupni je kůže zarudlá a bolí.
 • Při druhém stupni naskakují puchýře.
 • Třetí stupeň je velmi vážný, zmrzlé části jsou necitlivé, bílé nebo černé.

Co dělat s omrzlinami v terénu?

 • Omrzlé části zabal do suchého oblečení.
 • Pokud je to možné, přilož omrzlou plochu na teplou část těla (břicho, hrudník) svou nebo někoho jiného.
 • Co nejrychleji postiženého doprav do vytápěné budovy. Pokud to není možné, volej horskou službu buď přímo, nebo na čísle 155 – ihned vás přepojí.
 • Nikdy omrzlé části netřeme (ať již sněhem nebo oblečením).

Jak rozehřívat?

 • Omrzlou část ponoř do vlažné vody a postupně jí ohřívej. Teplotu vody neustále kontroluj ponořením svého předloktí, horkou vodou můžeš ublížit.
 • Jakmile se objeví náznak puchýře, okamžitě ponořenou část vyndej.

Co po rozehřátí?

 • I. stupeň – upraví se samo. Dobré je natřít postižená místa regeneračním krémem.
 • II. stupeň – vyžaduje podání léků proti krevnímu srážení, jinak se bude omrzlina zhoršovat. Proto omrzlá místa pouze sterilně kryj a postiženého doprav k lékaři.
 • III. stupeň – sterilně kryj obvazem, volej ZZS. V ČR se bude spíš jednat o technický úraz (pokropení sněhovým hasicím přístrojem, úraz tekutým dusíkem), než úraz způsobený počasím.
 • Puchýře rozhodně nestrhávej.

Co s člověkem, který snědl jedovaté houby nebo bobule?

 • Projevy otravy jsou různé, nevolnost, zvracení, průjmy, křeče, poruchy vidění, povrchní dýchání a také poruchy vědomí, dle požité houby či plodu.
 • Jakmile nabudeš podezření, že někdo snědl jedovaté bobule nebo houby a je plně při vědomí, pokus se vyvolat zvracení a volej záchranku.
 • Zvracení vyvoláme vypitím osolené vody (dvě kávové lžíce do půl litru vody).
 • Postiženému dále podej minimálně 10 tablet živočišného uhlí rozpuštěných ve vodě a nechej ho vypít větší množství vody.

Lehké podchlazení

 • Projevuje se subjektivním pocitem zimy, třesem, promodráním okrajových částí těla a na pohmat sníženou teplotou.
 • Pokud je postižený promočený, svlékni mu mokré oblečení, usuš ho a oblékni do suchého oděvu.
 • Dej mu napít teplého nápoje, sníst něco sladkého a nepodávej alkohol.
 • Zvyš fyzickou aktivitu postiženého.
 • Co nejdříve postiženého doprav do vytápěné budovy.

Těžké podlachlazení

 • Projevuje se poruchami vědomí, neochotou spolupracovat, promodráním okrajových částí těla a sníženou teplotou na pohmat.
 • S postiženým šetrně manipuluj, nikam ho netransportuj a vyčkej příchodu profesionálních záchranářů.
 • Zabraň dalším tepelným ztrátám – postiženého izoluj od země vrstvou oblečení, přikryj ho (ideálně termofólií).
 • Dále postupuj jako u poruch vědomí.

Co je to vyražený dech a co v takovém případě dělat?

 • Vyražený dech je vlastně křečí dýchacích svalů po nárazu.
 • Stává se to zejména při pádu, zraněný se nemůže nadechnout.
 • Stav se obvykle během dvaceti sekund upraví sám.
 • Postiženého umísti do polohy vpolosedě, dovol mu opřít se rukama o podložku.
 • Uklidni jej.
 • Situace by se měla během několika desítek vteřin vyřešit, jestliže ne, zkus postiženému opakovaně udeřit hranou ruky mezi lopatky.
 • Pokud se situace nelepší, volej ZZS.

zanechte odpověď