Aktuality

Plánujeme skautský letní tábor 2016

Vážení rodiče světlušek, vlčat, skautek a skautů,

každý rok pro děti z našeho oddílu připravujeme letní stanový tábor, který je neodmyslitelným vyvrcholením celoroční činnosti na družinových schůzkách a výpravách. Termín letošního tábora je od 16.7. do 30.7.2016.

Tábor je dobrou příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů a k podpoře oddílové atmosféry a vztahů díky tomu, že mají děti možnost být ve známém kolektivu a s vedoucími, se kterými se navzájem dobře znají z celoroční činnosti. Mohou se hlouběji věnovat činnostem, které se znají ze schůzek, i získávat nové dovednosti spojené s tábořením v přírodě. Klademe důraz také na samostatnost.

Přestože jsou hry důležité, není to jediná náplň programu na táboře – vnímáme jako podstatné děti naučit spolupracovat s ostatními během vaření, stavění stanů, shánění dřeva a celkové péče o tábořiště, jako i starat se sami o sebe, dodržovat pořádek v osobních věcech, rozhodovat se o způsobu trávení volného času a podobně. A to vše v přírodě nerušené civilizací, pouze se známými lidmi, nezatíženi starostmi všedního dne a ve skautském duchu.

Náš tábor trvá dva týdny, táboříme v podsadových stanech, vaříme v kamnech. Pokud by vás zajímaly podrobnosti a měli byste nějaké otázky, neváhejte se zeptat kteréhokoli vedoucího z našeho oddílu.

Závěrem vás prosíme o zodpovězení několika otázek a odeslání v brzké době Andě:

  • Pojede vaše dítě na letošní skautský tábor?
  • Jaké jsou důvody vaší předchozí odpovědi?
  • Jezdí vaše dítě i na jiné tábory?
  • Máte nějaké poznámky k předchozím ročníkům našich táborů nebo návrhy pro letošek?

Děkujeme za odpovědi a přejeme vám hezký den.