Tipy na knihy

Respektovat a být respektován

 Většina rodičů sice usiluje o štěstí, spokojenost a úspěšnost svých dětí, ale používají nevhodných prostředků pro jejich dosažení, které se často míjí účinkem a někdy mají efekt dokonce negativní. Kniha Respektovat a být respektován umožňuje vyměnit mocenský přístup za metodu postrádající agresi. Místo poslušnosti, tedy závislosti na autoritě, nabízí výchovu postavenou na respektu a zodpovědnosti. Motto knihy lze shrnout slovy autorů: „Žádoucím protipólem poslušnosti není neposlušnost ani „dělat si, co chci“. Je to zodpovědnost, která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se správností věcí, zvnitřněnými hodnotami.“ I tento styl výchovy tedy nastavuje hranice chování, činí tak ale odlišnými metodami. Kniha má následující strukturu: Za úvodem následuje kapitola popisující neefektivní způsoby komunikace zahrnující patnáct komunikačních chyb jako např. výčitky, poučování, vyhrožování, shazování, apod. Přičemž hned další část knihy nabízí efektivní komunikační dovednosti. Dále se autoři věnují velmi podstatné věci – trestům, odměnám a jejich negativním dopadům na vývoj osobnosti.

Svobodauceni.cz/ recenze knihy

(Tato kniha patří mezi mé TOP knihy, mohu jen doporučit. 17+)

Obsah: K uskutečnění dobrých záměrů při výchově a vzdělávání potřebujeme i dobré nástroje

 • Jak jsem prožila to, o čem je tato kniha
 • Hranice jsou nutné – jde ale o to, jak je vytváříme
 • Partnerský versus mocenský přístup ve výchově a vztazích
 • Mluvíme, mluvíme… a nějak to nefunguje
 • Neefektivní způsoby komunikace
 • Jsi fajn. Jen je třeba udělat…
 • Efektivní komunikační dovednosti a postupy
 • Potřebujeme, aby druzí chápali a přijímali, když se cítíme v nepohodě
 • Zvládání negativních emocí
 • A za trest budeš…!
 • Rizika trestů ve výchově 121
 • Opravdu se zlobím!… Tak co teď navrhuješ?
 • Co namísto trestání – přehled výchovných postupů a komunikačních dovedností
 • Když budeš hodný, dostaneš za odměnu… Ty jsi ale šikulka! Rizika odměn a pochval ve výchově a co namísto nich
 • Cukr a bič nebo vlastní chtění? Vnější a vnitřní motivace
 • a mnoho dalšího…..

zanechte odpověď