Proběhlé akce

Střediskové (nepostupové) kolo Závodu vlčat a světlušek

DSC_0004Toto kolo se konalo v sobotu 9.4.2016 od 9.00 v Újezdě u Brna a blízkém okolí. Pozvány byly všechny družiny vlčat (Zubři, Mustangové, Opice) i světlušek (Zelené včelky, Modré včelky, Ještěrky) z našeho střediska. S přípravou a realizací stanovišť pro mladší děti pomáhali skauti (Tygři) i skautky (Pandy).

Zahájení závodu proběhlo na hřišti újezdské oratoře oddílovým pokřikem, který je nám všem společný. I přes deštivé počasí se sešly děti z pěti družin a vytvořili 3 soutěžní skupiny – Ještěrky, Včelky, Zubři – a po rozlosování pořadí vyrazili v desetiminutových rozestupech na trasu závodu.
zatloukání a vytahování hřebíkůSvětlušky a vlčata čekala stanoviště, která ověřila jejich fyzickou zdatnost, dovednost připravit svačinu, schopnost sbalit si věci na výpravu, ošetřit zranění nebo zavolat pomoc, znalost světových stran, turistických značek, dopravních značek či skautských zakladatelů, manuální zručnost, spolupráci ve skupině, schopnost vyřešit nějakou krizovou situaci a nebo třeba to, jak zvládnou vyluštit zašifrovanou zprávu. Se všemi úkoly se děti zvládly poprat – s některými snadno, jiná stála více úsilí.Předání medaile a gratulace vítězům
Nakonec doslova s úderem poledne se vrátila poslední družina zpátky na oratoř a po krátkém sčítání bodů, nastoupení všech a vyřknutí družinových pokřiků jsme mohli s vedoucími vyhlásit výsledky: na prvním místě se umístily Včelky, druhé místo obsadily Ještěrky a v těsném závěsu na třetím místě skončili Zubři.
Děkujeme všem, co se nebáli zmoknout, utkali se s rozličnými úkoly či sami se sebou a hlavně udělali místní kolo závodu tak fajn akcí, jakou bylo. Nezbývá než se těšit na základní kolo 7.5.2016 ve Střelicích, kterého se s dětmi taky zúčastníme.
Fotky zde a zde

zanechte odpověď