Aktuality

Pojďme k volbám!

Již za pár dní, v pátek a v sobotu 20. a 21. října, proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, neváhejme a pojďme volit!

Milé sestry, milí bratři,

jedním z principů skautské výchovy, které nás provázejí celý život, je zájem na dění kolem nás a odpovědnost za svět, který nás obklopuje. Účast ve volbách je z jednou cest, jak převzít svůj díl odpovědnosti za rozvoj společnosti v zemi, a pro skautky a skauty by měla být samozřejmostí.

Překážkou nemusí být ani nejistota koho vlastně volit. Pokud nežijeme v totalitě, je téměř vždy koho volit. Jen je třeba v nabídkách rozeznat podstatné od nepodstatného a uvědomovat si, že jako nejsme dokonalí my sami, tak neexistují ideální strany a politici. Tak je třeba nehledat dokonalost, ale to nejlepší řešení pro zemi, kde chceme žít.

Vyzýváme proto všechny dospělé skautky a skauty, aby využili svého volebního práva a splnili tak jeden z úkolů, ke kterým se zavázali při skládání svého skautského slibu. Pojďme vyjádřit svůj názor na to, jak a kým má být naše společnost spravována. Buďme odpovědní nejen za sebe, ale i za svou zemi, pojďme k volbám a motivujme k tomu i své okolí.

Eva Měřínská
náčelní

Marek Baláš – Čiča
náčelník

Josef Výprachtický – José
starosta

(zdroj https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3519-vyzva-nacelniku-a-starosty-pojdme-k-volbam?autologin=1)

zanechte odpověď