Pozvánky na akce

Tradiční setkání u ohně

 

Přijmi pozvání na tradiční setkání na konci školního roku.

Plameny ohně fascinují člověka již od pravěku, pohled do mihotajících se jazyků hořícího dřeva nás mnohdy přiměje k přemýšlení o skutečnostech přesahujících hranice každodennosti. Snad tedy není vůbec překvapivé, že i letos k zakončení skautského roku sejdeme u ohně. Takové shledání není jen o tom, opéci si buřt a rychle domů, je to o setkání lidí, kdy si na konci roku navzájem vykládáme, co se nám povedlo i nezdařilo a co plánujeme ve svých životech dál. K ohlédnutí do minulosti máme krásnou tradici, každý člen našeho střediska, který se v průběhu celého roku aktivně zapojoval do činnosti i na sobě pracoval, například tím, že chodil na družinové schůzky, tradičně dostane na svůj kroj lipový lístek. Je to symbol toho, kolik let se aktivně zapojujeme ve skautském společenství s cílem společně se pokusit zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli..

Můžeš se s námi potkat v pátek 29.6.2018 od 18.00 hodin, v Újezdě u Brna v blízkosti hřbitova. Od něj nalezneš označenou cestu.

Abychom nemuseli spěchat domů a nebáli se o nás rodiče či manžel/manželka, můžeš s námi na místě přespat. Zakončení a odchod je plánovaný na 8 hodinu ráno.

Nezapomeň si s sebou vzít skautský kroj, pití, hudební nástroj, karimatku na sezení, spacák na přespání, jídlo k opékání.

Pro přespolní bude zajištěn doprovod.  Přesnější informace žádejte u svých vedoucích.

Těší se na tebe Tvoji vedoucí.

 
 
 
 
 
 

zanechte odpověď