Pozvánky na akce

Tradiční setkání u ohně

Zvětšit mapu

Na místě je již připraven stan na přespávání, můžeme se už jen těšit! 

Přijmi pozvání na tradiční setkání na konci školního roku.

Plameny ohně fascinují člověka již od pravěku, pohled do mihotajících se jazyků hořícího dřeva nás mnohdy přiměje k přemýšlení o skutečnostech přesahujících hranice každodennosti. Snad tedy není vůbec překvapivé, že i letos k zakončení skautského roku sejdeme u ohně. Takové shledání není jen o tom, opéci si buřt a rychle domů, je to o setkání lidí, kdy si na konci roku navzájem vykládáme, co se nám povedlo i nezdařilo a co plánujeme ve svých životech dál. K ohlédnutí do minulosti máme krásnou tradici, každý člen našeho střediska, který se v průběhu celého roku aktivně zapojoval do činnosti i na sobě pracoval, například tím, že chodil na družinové schůzky, tradičně dostane na svůj kroj lipový lístek. Je to symbol toho, kolik let se aktivně zapojujeme ve skautském společenství s cílem společně se pokusit zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli..

Můžeš se s námi potkat v pátek 29.6.2018 od 18.00 hodin, v Újezdě u Brna v blízkosti hřbitova. Od něj nalezneš označenou cestu.

Abychom nemuseli spěchat domů a nebáli se o nás rodiče či manžel/manželka, můžeš s námi na místě přespat. Zakončení a odchod je plánovaný na 8 hodinu ráno.

Nezapomeň si s sebou vzít skautský kroj, pití, hudební nástroj, karimatku na sezení, spacák na přespání, jídlo k opékání.

Pro přespolní bude zajištěn doprovod.  Přesnější informace žádejte u svých vedoucích.

Těší se na tebe Tvoji vedoucí.

 
 
 
 
 
 

zanechte odpověď