Tipy na knihy

Knihy o svobodě a respektu

Summerhill

Pokud přemýšlíme o skutečné svobodě člověka, je třeba začít u dětí. Většina lidí, která slyší o Summerhillu poprvé, nevěří svým uším. Školu, ve které si žáci sami rozhodují o tom, co, kdy, kde, jak či od koho se budou učit a která navíc existuje už od roku 1921, si prostě neumíme představit. Summerhill – nový pohled na dětství, je jednou z knih, která nezvratně mění pohled na život. Je velmi pravděpodobné, že se jejím přečtení na oblast výchovy a vzdělávání už nedokážete podívat tak jako předtím. A.S. Neill říkal, že do sedmi let je rozhodnuto, jací z nás vyrostou lidé.

 

Svoboda učení

Kniha výborně doplňuje příběh první demokratické školy na světě Summerhill, především protože posouvá základní myšlenku mnohem dál.  „V každém člověku je zakořeněna přirozená touha po svobodě. Na svět přicházíme připraveni a plni dychtivosti s cílem převzít kontrolu nad našimi vlastními životy.“ Bohužel státní kontrola nad systémem vzdělávání nám zabraňuje tuto touhu úspěšně naplňovat a místo kriticky myslících jedinců jsou produktem současného vzdělávacího systému poslušní, daně platící občané.

 

 

Respektovat a být respektován

 Většina rodičů sice usiluje o štěstí, spokojenost a úspěšnost svých dětí, ale používají nevhodných prostředků pro jejich dosažení, které se často míjí účinkem a někdy mají efekt dokonce negativní. Kniha Respektovat a být respektován umožňuje vyměnit mocenský přístup za metodu postrádající agresi. Místo poslušnosti, tedy závislosti na autoritě, nabízí výchovu postavenou na respektu a zodpovědnosti. Motto knihy lze shrnout slovy autorů: „Žádoucím protipólem poslušnosti není neposlušnost ani „dělat si, co chci“. Je to zodpovědnost, která se nepodřizuje druhé osobě (autoritě), ale řídí se správností věcí, zvnitřněnými hodnotami.“ I tento styl výchovy tedy nastavuje hranice chování, činí tak ale odlišnými metodami. Kniha má následující strukturu: Za úvodem následuje kapitola popisující neefektivní způsoby komunikace zahrnující patnáct komunikačních chyb jako např. výčitky, poučování, vyhrožování, shazování, apod. Přičemž hned další část knihy nabízí efektivní komunikační dovednosti. Dále se autoři věnují velmi podstatné věci – trestům, odměnám a jejich negativním dopadům na vývoj osobnosti.

Svobodauceni.cz/ recenze knihy

(Tato kniha patří mezi mé TOP knihy, mohu jen doporučit. 17+)

 
 

zanechte odpověď