Pozvánky na akce

Pojď slavit na Silvestra se skauty (Aktualizováno)

Akce pro malý zájem bude zrušena avšak čti dále! Do budoucna věřím, že naše rodiny (rodiče od skautů a malý skauti i velcí skauti) mohou slavit spolu a nejenom slavit ale scházet se, jezdit na výpravy a dovolené. Návrh! Pojeďme společně na vícedenní výpravu! Kam to bude vás budu informovat.

CO A PROČ
Silvestrovské oslavy probíhají v noci z 31. prosince na 1. ledna.  Konec roku vybízí k tomu, abychom se ohlédli a s přáteli slavili úspěchy, které změnily náš svět i náš život k lepšímu. Je to důvod k oslavě! Skaut se snaží zanechat svět o trochu lepším, než jsme do něj přišli.  Ne vždy se všechno daří, v novém roce to můžeš změnit, stačí k tomu odhodlání, plán do nového roku a především činy. Je to těžký úkol, přesto na každé schůzce ti zajisté pomohou tvoji bráškové, mohou tě vyslechnou, podpořit, poradit, naučit, zkrátka společně to zvládneme. Tvořme tedy svět lepším, zlepšujme se!

NAŠE ROZHODNUTÍ
Při slavnostní příležitosti považuji za zcela vznešené připít si NEalkoholickým nápojem. I přes to, že je zvykem užívat Alkohol při rituálech či oslavách, Alkohol je omamná látka, u člověka způsobuje změny ve vnímání a chování, alkohol je návykový, tělo si na něj zvykne a vyžaduje ho víc a víc, proto se řadí mezi drogy. Tento alkoholický zvyk se mi nelíbí, a co tobě? Já mám rád mléko, a co ty?

(Považuji za špatné připíjet si i Dětským šampaňským, to se v dospělosti vyměňuje za alkoholické šampaňské, tím vytváříme u lidí zvyk připíjet si alkoholem, i když zrovna alkohol nepijeme.)

Na Silvestra je silně zakořeněná tradice odpalovat ohňostroj, házet petardy, ale je to to, co se nám skutečně líbí? Mně se ohňostroj líbí a přesto s tím nesouhlasím, odmítám se podílet na této tradici. Pro mě pyrotechnika znamená spoustu smogu, neekologické chování, zbytečný hluk a především nebezpečné výbuchy. Přiznám se, že se často bojím, už jen protože lidé mají zvyk na Silvestra konzumovat alkohol, který ovlivňuje racionální chování, s kombinací pyrotechniky to každoročně zapříčiní spoustu závažných úrazů. Co si o tom myslíš ty?

PLÁN
Smysluplně oslavovat, ačkoli celovečerní program teprve připravujeme, budou to hry, aktivity aby zábava nevázla, bude čas i na klábosení i jídlo. Nemine nás večerní procházka a sledování společenského ohňostroje, který pořádá obec, obcházení známých s přáním do nového roku a přespávání v klubovně.

KDY
Naše oslava bude probíhat od 17.00 v klubovně v Žatčanech na Orlovně, do 1.ledna do 10.00.

S SEBOU
Doporučuji spacák, karimatku, něco dobrého na zub, avšak pamatuj na zdraví své i ostatních.

PŘED
Před Novým rokem je zvykem posílat přátelům novoročenky, s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a štěstí k novému roku.

MÁM ZÁJEM SE ZÚČASTNIT
Přihlásit se můžeš ve tvaru „Jméno a Příjmení, Silvestr“ e-mailem poslaným na adresu gmail@petrlizal.com

(Podmínky účasti: dojdu bez výbušnin a rachejtlí, nebudu konzumovat během celé akce alkohol, budu dodržovat pravidla stanovená na začátku akce = skoro ta samá, co si vytváříme během roku na družinových schůzkách.)