Proběhlé akce

Pro Betlémské světlo do Brna

V neděli 16.12.2018 se vydala výprava z našeho oddílu do Brna pro Betlémské světlo, jež sem bylo přivezeno z Lince (narozdíl od předchozích ročníků). Pro světlo, které cestovalo až z města Betlém v Palestině, se z Újezda vydali Zubři a v Brně v katedrále svatých Petra a Pavla na Petrově se přidaly Pandy a Dráčci (které byly v Brně celý víkend na výpravě). Společně jsme se zúčastnili mše svaté a na jejím konci zapálili naše lucerničky Betlémským světlem. Po mši jsme se pozvolným krokem skrze vánoční trhy vydali k autobusu domů. Zajímavostí může být to, že některé z nás mohli slyšet posluchači Radiožurnálu – před katedrálou nás totiž jedna redaktorka přemluvila ke krátkým rozhovorům. Naše fotky najdete v galerii.

,,Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.“

Více o roznášení Betlémského světla Českou republikou, jeho poselstvím a zajímavosti okolo můžete na jít na www.betlemskesvetlo.cz.