Aktuality

Den zamyšlení 22.2.2019 aneb dneska slavíme

Thinking day neboli Den zamyšlení (známý mezi skautkami i jako Den sesterství) je svátkem všech skautů a skautek a taky dnem, ve který se narodili a své narozeniny slavili Robert Baden-Powell a Olave Baden-Powell – 22. únor. Letošní oslava je krom mezinárodnímu přátelství mezi skauty věnována také 110. výročí dívčího skautingu, ale i všem skautským vedoucím. Spousta důvodů k oslavám. 🙂

,,Ráda bych využila letošního tématu Dne zamyšlení a poděkovala Vám všem, kteří se o skauting staráte: ať už přímo u oddílů jako vedení, technické zázemí nebo jakkoliv jinak – za všechnu práci, čas, radost a energii, kterou věnujete hnutí a dětem – bez vás by to nešlo! Děkujeme! Letošní oslavy jsou právě o vás! “ vzkazuje vedoucím Šárka Osuská – kontaktní osoba Junáka – českého skauta pro WAGGGS. I my s díky myslíme na ty, kteří nám šli jako vedoucí příkladem, ať už nedávno či kdysi. Díky. 🙂

WAGGGS vydala speciálně k tomuto dni balík programů, v čestině je najdeme na skautské Křižovatce.

Mějme tedy krásný sváteční den, dejme si třeba kus dortu a nezapomeňme se zamýšlet.