Aktuality

10 699 dní svobodného skautingu u nás

,,Ještě nikdy jsme tu nebyli svobodně tak dlouho! Svobodný skauting není samozřejmost a po řadu let byli skauti a skautky nuceni za svou věrnost skautskému slibu trpět a držet ji ve skrytu. Pod pohrůžkou naschválů od vlastních spoluobčanů, vězení či dokonce popravy. … ,,ještě nikdy tu svobodný skauting nebyl tak dlouho, jako teď. Přesně 10 699 dní svobodných skautských dobrodružství. Schůzek, výprav, táborů, odborek, kurzů, setkání, objevování, her, růstu, překonávání sebe sama, zlepšování světa okolo nás.“

,,Proč zrovna 18. března?

Pro určení tohoto data jsme počítali období mezi klíčovými okamžiky skautského hnutí:

  • Od 1. setkání Antonína Benjamina Svojsíka se skautingem v Anglii dne 15. července 1911 do zákazu skautingu 28. října 1940 K. H. Frankem = 10 698 dní
  • Od vypuknutí Pražského povstání 5. května 1945 do 1. ledna 1951, kdy bylo vydáno komunistické rozhodnutí o ukončení skautské činnosti = 2 067 dní
  • Od oficiální 2. obnovy skautingu během Pražského jara dne 29. března 1968 do 2. komunistického rozhodnutí o ukončení skautské činnosti 1. září 1970 = 886 dní
  • Od 3. (snad posledního) obnovení skautingu během Sametové revoluce 2. prosince 1989 do 18. března 2019 (včetně) = 10 699 dní

(text převzat ze skautské Křižovatky)

…a tady jedna archivní fotka z našeho skautského střediska 😀