Pozvánky na akce

Každý z nás má moc udělat svět trochu lepším – Den pro obec

Kdy: sobota 30. března
Kde: sraz 8:30 na hřišti v Žatčanech
S sebou: pracovní rukavice, popřípadě hrábě

Během dne se pokusíme vyčistit okolí obce po zimním období a provedeme sběr a třídění odpadů kolem cest, cestiček a silnic a pohrabání proschlé trávy.

Na závěr se opět uskuteční táborák. Občerstvení zajistí pořadatel.
V případě nepříznivého počasí se akce posune na nový termín – http://www.obeczatcany.cz

Jsou zváni všichni skauti i rodiče. Trasa připravená od pořadatelů bývá náročná, tím pádem se jako rodiče nemusíte obávat nějakých skautských her, naopak nás pravděpodobně čeká dlouhá ale krásná procházka směrem k Měnínu na rozcestí.