Pozvánky na akce

Všichni míří mezi mandloně – jedem taky aneb Svojsíkův závod 2019

Základní kolo svojsíkova závodu (který cílí na podporu fungování družin skautek a skautů, spolupráci, praktickému využití znalostí i dovedností a setkání) pro naši oblast se bude konat od pátku 12.4. do soboty 13.4.2019 (zájemci můžou zůstat do neděle) v Hustopečích a okolí. Za náš oddíl se akce ,,Expedice Jih“ se zúčastní skautky z družin Dráčci a Pandy. 🙂

Informace o akci získají družiny zde (a nebo už je mají od rádkyň). Příprava na SZ už běží a z ní vyplívají pro členy družin dílčí úkoly nebo výzvy (např. podle domluvy v týmu skautky vědí, co mají nakoupit nebo sbalit pro sebe i pro družinu).

Pandy doprovází Hanka. Odjíždí v 15.47 ze Sokolnic (OÚ), návrat v sobotu ve 20.01 na nádraží Sokolnice-Telnice, k cestování je třeba mít jízdenku na 5 zón a jednu na 4 zóny.

Dráčky doprovází Anda. Sraz před odjezdem je v 15.50 v Újezdě (MÚ), návrat v neděli v 9:57 (nebo v sobotu večer – podle dohody). S sebou jízdenku na 5 zón a jednu na 6 zón.