Proběhlé akce

Den Země, fotky, biodiverzita – Co jsem se snažil sdělit, když na mne působily stresové faktory.

Sběru odpadu se zúčastnilo 24 lidí, posbírali jsme několik pytlů odpadu. Zároveň to byla pěkná procházka, také jsme absolvovaly stresovou hru o Biodiverzitě, vyráběli jsme s Andou hmyzí hotel a na konci akce jsme opékaly špekáčky, které jsme dostali darem. 

Jeden z globálních problémů je ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů. Biodiverzita je velmi důležitá pro zachování ekologické rovnováhy v přírodě. Ubývání rostlin a živých tvorů způsobuje nejenom kácení pralesů, ale třeba vytváření monokultur, děje se tak, když vylučujeme ostatní rostlinné druhy z naší zahrady, třeba když používáme pesticidy na hubení plevele.  Pro zachování rovnováhy v přírodě je potřeba zachovávat a vracet zpátky přirozené meandrující potoky, které zachycují vodu, nakupovat biopotraviny a především se snažit zmírnit uhlíkové emise, které vytváří auta spalováním fosilních paliv. Produkce emisí uhlíku vytváří klimatické změny. Nepoužívat zbytečně auta může napomoci k záchraně životního prostředí. Nejekologičtější je chodit pěšky nebo jezdit na kole a najít si práci v místě bydliště. Změna klimatu je způsobena globálním oteplováním, a ta vede ke ztrátě ekosystémů či vytváří stresujících podmínek na vážně ohrožené druhy, které jsou na pokraji vyhynutí. Tyto stresové faktory jsou velkou zátěží pro různé živočišné druhy – třeba včely, již zmíněné globální oteplování potažmo změna klimatu je nejzásadnější stresový faktor. Trvající dlouhá vedra pro včely znamenají velký energetický výdaj, horko v úlu je vyčerpávající. Větší horka způsobují vysychání květů mnohem dříve, třeba už v 10 hodin ráno je nektar vyschlý. Výsledek je, že jsou včelstva slabá a jsou napadána chorobami. Kdyby včely vymřely, nebylo by být opyleno 70 procent rostlinstva. Bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou a dojde k vyhubení Agenta.

Fotky z akce zde https://www.zonerama.com/Link/Album/5280138 a další zde.

…a přikládáme článek o akci, který nám byl otištěn v újezdském obecním zpravodaji: