Proběhlé akce

výprava – „Přímo za nosem“

v sobotu 18.6.2011 okolí Břeclavy – přírodní park Niva Dyje z Břeclavy jsme vstoupili do lužního lesa… ..příjemný úsek cca o délce 15km.. Na závěr naší cesty jsme navštívili Janův Hrad, odtamtud jsme se přemístili na zastávku Ladná. organizoval Agent a další..

Proběhlé akce

výprava na lodích s názvem „když“

Jeli jsme velice snadný úsek pro otestování sil a zdokonalení techniky od Olympie směr Židlochovice. (12km) (po vedlejším korytě) Za Velkými Němčicemi jsme zvážíme síly a na příhodném místě jsme postavili stany. Večer jsme strávili u ohně a druhá den jsme