Pozvánky na akce

Betlémské světlo až do domu

V sobotu 21.12.2019 budeme roznášet betlémské světlo starším spoluobčanům. Betlémské světlo je symbolem pokoje a míru. Plamínek se odpálí v Betlémě a putuje do domovů po celém světě, až tam, kam jej kdo donese. My ho pomůžeme donést občanům, pro které

Pozvánky na akce

Předvánoční setkání

Přijmi pozvání na předvánoční setkání, které se uskuteční v pátek 20.12.2019 na oratoři. Začátek bude v 18 hod, předpokládaný konec ve 22 hod s možností přespání do druhého dne. S sebou si vezmi vánoční náladu, přezůvky a případně věci na přespání (karimatku,

Proběhlé akce

Betlémské světlo Petrov

V neděli 11.12.2017 jsme se vypravili pro Betlémské světlo na Petrov. Předchozí den jsme jej sice přivezli z Vídně, ale Betlémské světlo je hlavně symbol a největší část tohoto symbolu je v jeho předávání, a tak nevadí, že ho přivezeme