Materiály k činnosti

Sportovní hry

Řeka Dvě lana představují řeku. Přes něj si skauti podávají libovolný předmět a nesmí přešlápnout lano nebo přímo spadnout do vody. Až si úspěšně předají předmět řeka se rozšíří tím že posunute jedno z lan tak aby předání bylo o

Materiály k činnosti

Hry do klubovny

Nervíky Všichni hráči si připraví knoflík z KPZ, který přivážou na kousek provázku. Organizátor má k dispozici víčko od ešusu nebo od kotlíku (v nouzi od papírové krabice). Organizá- tor hází mincí tak, aby padl orel nebo panna. Když padne

Materiály k činnosti

Hry do vlaku

Sirky Každý hráč má 5 sirek. Několik z nich (0–5) si schová do dlaně a dlaň dá před sebe. V druhé ruce, kterou neukazuje, má zbylé sirky. Potom všichni hádají, kolik je ve všech rukách sirek. Nakonec se dlaně otevřou,

Materiály k činnosti

Seznamovací hry

Plácaná Hráč uprostřed kruhu ostatních dostane do ruličky smotané noviny nebo ručník s uzlem na konci. Řekne se jméno jednoho hráče a v tu chvíli musí prostřední rychle strefit jmenovaného. Pokud to stihne dřív, než ten vysloví jiné jméno, vymění