Materiály k činnosti

Sportovní hry

Řeka Dvě lana představují řeku. Přes něj si skauti podávají libovolný předmět a nesmí přešlápnout lano nebo přímo spadnout do vody. Až si úspěšně předají předmět řeka se rozšíří tím že posunute jedno z lan tak aby předání bylo o

Materiály k činnosti

Hry do klubovny

Nervíky Všichni hráči si připraví knoflík z KPZ, který přivážou na kousek provázku. Organizátor má k dispozici víčko od ešusu nebo od kotlíku (v nouzi od papírové krabice). Organizá- tor hází mincí tak, aby padl orel nebo panna. Když padne

Proběhlé akce

Betlémské světlo v Brně 14.12.2014

Výprava do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, kde je při mši sv. slavnostně přineseno Betlémské světlo, jež v sobotu přivezli brněnští (i naši) skauti z Vídně. Od jejich luceren jsme zapálili svoje a Betlémské světlo a přivezli jsme si ho domů.

Materiály k činnosti

Hry do vlaku

Sirky Každý hráč má 5 sirek. Několik z nich (0–5) si schová do dlaně a dlaň dá před sebe. V druhé ruce, kterou neukazuje, má zbylé sirky. Potom všichni hádají, kolik je ve všech rukách sirek. Nakonec se dlaně otevřou,