Petr Lízal

Jsem průvodce pro malé dobrodruhy

Skaut pro mě znamená  životní styl  – zanechat svět lepším, tvořit si cíle, které mě rozvíjejí, ale i své okolí. Organizace Junák – český skaut, z. s. mi poskytuje zázemí pro seberozvoj, nabízí mi spoustu různorodých vzdělávacích kurzů a především ve skautském oddíle jsem našel nejlepší přátelství a kopu zábavy.

Myslím si, že pro dobrý start dítěte ve skautu, je nezbytná vzájemná důvěra mezi rodičem a vedoucím. Ta se týká i základních a nezkreslených informací o konkrétním vedoucím, o jeho přístupu k výchově, všeobecných názorů, znalostem a všeobecných schopností. Uplatňuji respektující přístup a nenásilnou komunikaci. Ukazuji dětem, jak žít v souladu s přírodou. Děti se učí žít v kolektivu a konstruktivně řešit sociální situace. Snažím se pro ně tvořit bezpečné a motivující prostředí. Řízený program probíhá formou nabídky, děti v mé družině nejsou do ničeho nuceni a tak umožňuji dětem využívat vnitřní motivace, děti dělají věci, protože v nich vidí smysl, protože je baví, protože sami chtějí. Nabízím jim dostatek pohybu a prostor pro volnou hru, i čas věnovat se činnostem o které mají zájem. K dětem přistupuji individuálně.  Dávám dětem možnost volby a svobodu v rozhodování. V družině funguje systém samosprávy – děti nastavují pravidla, rozhodují si částečně o programu.  Před demokracií upřednostňujeme dohodu, hledáme podstatu názorů a potřeb. Nestavím se do pozice autority či učitele, mám stejně velké hlasovací právo jako jakékoli dítě.  Děti učím respektovat domluvená pravidla, být zodpovědnosti sám za sebe a za své věci, v dětech vytvářím pozitivní vztah sám k sobě. Ukazuji jim jak říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní. Vytvářím bezpečný prostor, ve kterém děti mohou objevovat přirozené nebezpečí. Zastávám názor že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Například nepoužívám tresty či odměny. Moje schůzky* jsou inspirovány školou Summerhill a Sudbury.   Zaměřuji se především na komunikaci, mezilidské vztahy, globální problémy a sport.

Schůzky nejsou příliš zaměřené na přírodovědní znalosti, spíše se dozví co je OSN, jak vyřešit spor s kamarádem a podobně, přesto se dovědí základní znalosti typu, jak určit 12cti způsoby sever, jak rozdělat oheň křesadlem. Děti často na mé schůzky docházejí s velkým očekáváním získané z domova. Doporučuji prohlédnout sekci – Jaký je v oddíle program? Co děti dělají? Ač dobrovolnost a svobodu považuji za velice důležitou, přesto bych rád upozornil na výpravy a tábory, jsou důležitou součástí celého programu, příroda je silný nástroj pro všestranný rozvoj dítěte. Myslím si, že bez tohoto prvku moje schůzky ztrácí z velké části smysl. Což se navíc neshoduje s mojí motivací. Všech mých výprav je možné, se zúčastnit zdarma, máte li k tomu finanční důvod. 

*Schůzky vnímám jako setkání lidí s podobnými hodnotami, ty probíhají s průvodcem v klubovně, který vytváří bezpečné místo či ideální prostředí pro hru* a různorodé činnosti. Průvodce je nápomocen jen tolik, kolik si dítě vyžádá, nabízí i nejrůznější organizovaný program který má smysluplné cíle.

V nynějším roce jsem hledal cesty, jak naplňovat tyto vize, letošní rok nazývám experimentálním. Byla to pro mě velká výzva, z části se povedla, vytvořil jsem alespoň o trochu svobodnější a demokratičtější schůzky.

Hra* lidem slouží k mnoha cenným účelům. Je to cesta, kterou děti rozvíjejí své fyzické, intelektuální, emocionální, sociální a morální dovednosti. Je to cesta tvorby a udržování přátelství. Jedním z hlavních účelů hry je zlepšit naši představivost, ta je základem pro naši vynalézavost, kreativitu a schopnost plánovat budoucnost.

Nepřemýšlím jen nad efektivní komunikaci, zaměřuji se i na zdravý životní styl. Strava tvoří další část důležitého zdravého životního stylu. Preferuji jídelníček s velkým podílem zeleniny, ta by měla tvořit nejméně čtvrtinu až polovinu příjmu. Také ovoce tvoří nedílnou součástí jídelníčku, především dokáže zahnat mlsnou po průmyslově upravených pochutinách s jednoduchými cukry. Důležité je, také nejíst výrobky z nehodnotné bílé mouky, alternativou je celozrný žitný chléb či divoká rýže…

Potraviny si některé snažím pěstovat sám, nebo kupovat v lokálních a bezobalových prodejnách. Celkově se snažím upřednostňovat přirozené potraviny, než průmyslově zpracované polotovary, lokální a bio potraviny před nekvalitní velkoprodukcí a dovozem.

Kromě zdravé stravy upřednostňuji pobyt v přírodě, a pohybovat se mezi lidmi, kteří připouštějí chyby jako přirozený prvek učení a zvládají sebereflexi. Také se snažím o pozitivní životní styl, nestěžovat si, nehledat chyby na druhých, nepomlouvat, hledat štěstí v  maličkostech, brát životní nástrahy jako výzvu, no prostě snažím se být šťastný a šířit štěstí a dobro do světa.

Výpravy na které rád vzpomínám

 1. Vícedenní výprava do Říkonína
 2. Vícedenní výprava do Blanska
 3. Výprava do Prahy

Co očekávám od rodičů

 • Zájem o dítě a skauting
 • Aktivně podporovat dítě v činnosti
 • Partnerský a respektující způsob jednání v rodině
 • Pochopení problematicky a výhod při používání efektivní komunikace
 • Ochota rodiny zapojit se do komunitního života s ostatními rodiči (na akcích a výpravách)
 • Mít představu o alternativním školách Sudbury a Summerhill
 • Ochotu obětovat finance na výlety a tábor
 • Zajistit pro děti oblečení
  • které se může dítě během schůzky zničit
  • které bude přiměřené k aktuálnímu počasí (trávíme celoročně čas venku a v pohybu)

Co očekávám od dětí

 • Chuť se zúčastňovat o víkendu výletů do přírody, a o prázdninách hurá na tábor.
 • Základní komunikační schopnosti (dítě je schopné dohody, akceptuje společná pravidla, má dostatečné jazykové schopnosti)
 • Zvládne odloučení od maminky a tatínka.