Pozvánky na akce

Betlémské světlo až do domu

V sobotu 21.12.2019 budeme roznášet betlémské světlo starším spoluobčanům. Betlémské světlo je symbolem pokoje a míru. Plamínek se odpálí v Betlémě a putuje do domovů po celém světě, až tam, kam jej kdo donese. My ho pomůžeme donést občanům, pro které

Pozvánky na akce

Předvánoční setkání

Přijmi pozvání na předvánoční setkání, které se uskuteční v pátek 20.12.2019 na oratoři. Začátek bude v 18 hod, předpokládaný konec ve 22 hod s možností přespání do druhého dne. S sebou si vezmi vánoční náladu, přezůvky a případně věci na přespání (karimatku,

Aktuality

JOTA/JOTI 2019

Třetí říjnový víkend patří každoročně až 2 milionům skautek a skautů z celého světa, kteří se setkávají online nebo naladěním na ty správné rádiové vlny. Poznej JOTA/JOTI: interaktivní online rozcestník akce a aktivit. 62. ročník Jamboree on the Air a

Pozvánky na akce

Tábor 2019

Skautský tábor –  20. července až 3. srpna Pokyny k táboru 2019 Tábor jsou zážitky a přátelství na celý život, je to  příležitost k osobnímu rozvoji. Na táboře se můžeme věnovat činnostem hlouběji, získávat nové dovednosti spojené s tábořením v

Pozvánky na akce

Oslava Dne Země

1.5.2019 Společné zakončení je plánováno na 12.00 u hřbitova. S sebou pití, svačinu, pytel a rukavice. Sraz v 8.30 na náměstí sv. Jana v Újezdě Zveme všechny členy, příznivce i rodiče.