Znalosti

Jak se sbalit na tábor

Je to naprosto dokonalé video, které bylo uveřejněno i na skaut.sk Není to jen seznam co dostáváte před táborem ale jsou to dobré rady v komickém podání Agáta brozová –  co je potřeba na tábor. Takových videí by mohlo být

Znalosti

Co je to XMPP / Jabber

Jabber je otevřený protokol pro instant messengery – programy, které umí zprostředkovat online komunikaci mezi uživateli. Umožňuje posílat krátké zprávy (message), privátní rozhovor dvou uživatelů nebo i konferenci. Každý uživatel má v systému jedinečný identifikátor (JID – Jabber ID), který vypadá podobně jako

Znalosti

Jak funguje naše imunita

Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR najdete na YouTube kanálu. Otevřená věda, která se zaměřuje na vzdělávání v přírodovědných a technických oborech.

Znalosti

Lernu!

Esperanto (původně Lingvo Internacia – „mezinárodní jazyk“) je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Název je odvozen ze pseudonymu, pod nímž roku 1887 polský židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval. Záměrem tvůrce bylo vytvořit snadno naučitelný neutrální jazyk, vhodný

Znalosti

Škotová spojka

tento uzel se používá když chceme spojit dvě lana jiné velikosti. Škotová spojka se má vázat tak aby oba krátké konce byly na téže straně, protože tak zvaná ,,levostranná verze´´ s konci proti sobě bývá na některých lanech méně bezpečná.