Kdy probíhají družinové schůzky

Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, jednou nebo vícekrát za měsíc výlet, výpravu nebo víkendovou akci. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Náš oddíl je určen pro kluky i holky od 6let.


V klubovně na oratoři v Újezdě u Brna*

Tygři

 • skauti (chlapci 11 – 14 let)
 • každé xxx
 • vede rádce Karel Čížek
 • pomáhá Miike

Zubři

 • vlčata (chlapci 8 – 10 let)
 • každé v úterý od 16.30 do 18.00
 • vede Filip Životský

Modré včelky

 • světlušky (dívky 8 – 10 let)
 • každý čtvrtek od 16.00 do 18.00
 • vede And@ – Anna Hrazdírová

Zelené včelky

 • světlušky (dívky 10 – 12 let)
 • každý čtvrtek od 17.00 do 18.00
 • vede Sušenka – Saša Baxantová

 * Oratoř v Újezdě se momentálně rekonstruuje a na místě družinových schůzek se s družinami, kterých se to týká, domlouvají jejich vedoucí. 

 


Sokolnice – klubovna v hasičce

Pandy

  • skautky (dívky 11 – 15 let)
  • každý pátek od 15.45 do 17.45
  • vede And@ a rádkyně Hanka
 

 


Žatčany – klubovna na Orlovně

Opice

 • Smíšená družina (7+)
 • Ve čtvrtek od 17.00 – 18.00
 • Sraz na Orlovně (1. patro) v klubovně
 • Konec setkání na libovolném místě!
 • Družinu vede Agent – Petr Lízal

Letos bude družina otevřená pouze pro 8 dětí. Přijímám do ní členy až po rozhodnutí o přijetí, to proběhne na základě pozorování na první družinové schůzce a pohovoru s rodičem. Nepočítám se žádným nynějším členem automaticky.

 

 

 

 

Potenciální členové: Ben, Miky, Alex, Soňa, Ondra, Filip a nováčci

 

Co od nás můžete očekávat

 • Bezpečné a motivující prostředí
 • Svobodu a  možnost volby
 • Respektující přístup
 • Otevřenost – program tvoříme společně 
 • Využíváme vnitřní motivaci (členové dělají věci, protože v nich vidí smysl, protože je baví, protože sami chtějí)
 • Dostatek pohybu a prostor pro hru
 • Využíváme zpětnou vazbu i sebehodnocení
 • Aktivity, výpravy, tábory, individuální přístup

Co se děti v tomto věku učí

 • Žít ve skupině vrstevníků.
 • Umět říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní.
 • Respektovat domluvená pravidla.
 • Trávit čas venku a v pohybu.

Co očekávám od rodičů:

Co očekávám od dětí

 • Respektovat pravidla družiny – (Všichni se řídíme našimi pravidly, která si na začátku roku společně nastavíme.)
 • Chuť se zúčastňovat o víkendu výletů do přírody, a o prázdninách hurá na tábor.

 

Mustangové

 • Vlčata (Kluci 6 – 10 let)
 • Scházíme se o víkendech na výpravě 1x za měsíc
 • Jednou za 3 týdny ve Čtvrtek od 16.00 – 17.00
 • Družinu vede Petr Lízal

Od rodičů očekávám, že zajistí pro děti vhodné oblečení k roční době, které se může během schůzky ušpinit či zničit. Jsou zapotřebí i přezuvky do sálu.

O programu a co děti dělají         

Potenciální členové: David, Vašek, Tea, Martin a nováčci

Panteři

 • Skauti (Kluci a holky 11 – 15 let)
 • Scházíme se o víkendech na výpravě 1x za 2 měsíce
 • Sraz na vlakovém nádraží Sokolnicích
 • Družinu vede Agent – Petr Lízal

 

 

 

 


 Můžeš se přijít podívat na některou z našich schůzek. Rádi tě mezi námi přivítáme!

 

Ve skautském roce 2017/2018 probíhají i oddílové schůzky pro všechny skautky a skauty z oddílu – scházíme se každý měsíc jednou, na termínu se společně domlouváme. O toto setkávání se stará Anda.

Čas a místo nejbližší schůzky bude zveřejněn v rubrice aktuality hned, jak budou známy.