Kdy probíhají družinové schůzky pro 1. oddíl

Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, jednou nebo vícekrát za měsíc výlet, výpravu nebo víkendovou akci. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Náš oddíl je určen pro kluky i holky od 6 let.


V klubovně na oratoři v Újezdě u Brna

Tygři

 • skauti (kluci 11 – 14 let)
 • Naše parta se schází cca jednou za měsíc na jednodenních i vícedenních výpravách, ty si společně plánujeme podle našich představ, a o skautingu se neustále dozvídáme od naše rádce. Naše družina se může v oddíle zúčastňovat mnoho dalších akcí a činností.
 • V případě dotazů kontaktujte Agenta – Petr Lízal

Zubři

 • vlčata (chlapci 8 – 10 let)
 • každé v úterý od 16.30 do 18.00
 • vede Filip Životský

Včelky

 • světlušky (dívky 8 – 11 let)
 • každá středa od 16.00 do 18.00
 • vede Sušenka – Saša Baxantová

Dráčci

 • skautky (dívky 11 – 15 let)
 • každý čtvrtek od 17.00 do 19.00
 • vede And@ – Anna Hrazdírová

Sokolnice – klubovna v hasičce

Pandy

  • skautky (dívky 11 – 15 let)
  • každý pátek od 16:15 do 18:00
  • rádkyně Hanka, podrádkyně Apa

Žatčany – klubovna na Orlovně

Mustangové, Opice, Panteři

 • vlčata a světlušky (chlapci a holky 6 – 11 let)
 • každý čtvrtek
  • Mustangové od 16.30 – 18.00
  • Panteři se nyní nescházejí (skauti 11+)
  • Opice se nyní nescházejí (4 – 7 let)
 • sraz na Orlovně (1. patro) v klubovně
 • konec setkání se může konat na odlišném místě

Družiny vedou ve střídavé péči:

Tito vedoucí mohou mít odlišný přístup a požadavky kladené na rodiče i děti.


 Můžeš se přijít podívat na některou z našich schůzek. Rádi tě mezi námi přivítáme!

Ve skautském roce 2017/2018 probíhaly i oddílové schůzky pro všechny skautky a skauty z oddílu – každý měsíc jednou, dle termínu, na kterém jsme se společně domluvili. O toto setkávání se starala Anda. V tomto školním roce 2018/2019 nemáme nikoho, kdo by oddílové schůzky pořádal pravidelně. Bude-li nějaká uspořádána, čas a místo schůzky budou zveřejněny v rubrice aktuality.