Kdy probíhají družinové schůzky pro 1. oddíl

Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, jednou nebo vícekrát za měsíc výlet, výpravu nebo víkendovou akci. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Náš oddíl je určen pro kluky i holky od 6 let.


V klubovně na oratoři v Újezdě u Brna

Tygři

 • skauti (chlapci 11 – 14 let)
 • každé pondělí od 17.00
 • vede rádce Mike

Zubři

 • vlčata (chlapci 8 – 10 let)
 • každé v úterý od 16.30 do 18.00
 • vede Filip Životský

Včelky

 • světlušky (dívky 8 – 11 let)
 • každá středa od 16.00 do 18.00
 • vede Sušenka – Saša Baxantová a And@ – Anna Hrazdírová

Dráčci

 • skautky (dívky 11 – 15 let)
 • každý čtvrtek od 17.00 do 19.00
 • vede And@ – Anna Hrazdírová

Sokolnice – klubovna v hasičce

Pandy

  • skautky (dívky 11 – 15 let)
  • každý pátek od 15:45 do 17:45
  • rádkyně Hanka, podrádkyně Apa
 

 


Žatčany – klubovna na Orlovně – pro rok 2018/2019

 • Kluci a holky  6 – 11 let
 • Ve čtvrtek od 16.00 – 17.00 – holky + 2k
 • Ve čtvrtek od 17.00 – 18.00 – kluci
 • Sraz na Orlovně (1. patro) v klubovně
 • Konec setkání na libovolném místě.
 • Družiny vede Agent – Petr Lízal a Šárka Damborská

Družina otevřena pouze pro 7 dětí.

Přijímám členy až po rozhodnutí o přijetí, to proběhne na základě pozorování a pohovoru s rodičem.

Opice,  Mustangové, Panteři

 

     

 

 

 

Když vede schůzky Agent:

Co od nás můžete očekávat

 • Bezpečné a motivující prostředí
 • Svobodu a  možnost volby
 • Respektující přístup
 • Otevřenost – program tvoříme společně 
 • Využíváme vnitřní motivaci (členové dělají věci, protože v nich vidí smysl, protože je baví, protože sami chtějí)
 • Dostatek pohybu a prostor pro hru
 • Využíváme zpětnou vazbu i sebehodnocení
 • Aktivity, výpravy, tábory, individuální přístup

Co se děti v tomto věku učí

 • Žít ve skupině vrstevníků.
 • Umět říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní.
 • Respektovat domluvená pravidla.
 • Trávit čas venku a v pohybu.

Co očekávám od rodičů

Co očekávám od dětí

 • Respektovat pravidla družiny – (Všichni se řídíme našimi pravidly, která si na začátku roku společně nastavíme.)
 • Chuť se zúčastňovat o víkendu výletů do přírody, a o prázdninách hurá na tábor.

 

 


 Můžeš se přijít podívat na některou z našich schůzek. Rádi tě mezi námi přivítáme!

Ve skautském roce 2017/2018 probíhaly i oddílové schůzky pro všechny skautky a skauty z oddílu – každý měsíc jednou, dle termínu, na kterém jsme se společně domluvili. O toto setkávání se starala Anda. V tomto školním roce 2018/2019 nemáme nikoho, kdo by oddílové schůzky pořádal pravidelně. Bude-li nějaká uspořádána, čas a místo schůzky budou zveřejněny v rubrice aktuality.