Kdy probíhají družinové schůzky

Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, jednou nebo vícekrát za měsíc výlet, výpravu nebo víkendovou akci. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Náš oddíl je určen pro kluky i holky od 6let.


V klubovně na oratoři v Újezdě u Brna*

Tygři

 • skauti (chlapci 11 – 14 let)
 • každé pondělí od 17.00 – 18.00
 • vede rádce Mike

Zubři

 • vlčata (chlapci 8 – 10 let)
 • každé v úterý od 16.30 do 18.00
 • vede Filip Životský

Modré včelky

 • světlušky (dívky 8 – 10 let)
 • každý čtvrtek od 16.00 do 18.00
 • vede And@ – Anna Hrazdírová

Zelené včelky

 • světlušky (dívky 10 – 12 let)
 • každý čtvrtek od 17.00 do 18.00
 • vede Sušenka – Saša Baxantová

 * Oratoř v Újezdě se momentálně rekonstruuje a na místě družinových schůzek se s družinami, kterých se to týká, domlouvají jejich vedoucí. 

 


Sokolnice – klubovna v hasičce

Pandy

  • skautky (dívky 11 – 15 let)
  • každý pátek od 15.45 do 17.45
  • vede And@ a rádkyně Hanka
 

 


Žatčany – klubovna na Orlovně

  • Kluci a holky (6 – 12 let)
  • Každý Čtvrtek
  • Mladší od 16.00 – 17.30
  • Starší od 17:00 – 19:00
  • Sraz v klubovně na Orlovně
  • družinu vede Agent – Petr Lízal

 Opice,Mustangové a Panteři, ….

 


 Můžeš se přijít podívat na některou z našich schůzek. Rádi tě mezi námi přivítáme!

 

Ve skautském roce 2017/2018 probíhají i oddílové schůzky pro všechny skautky a skauty z oddílu – scházíme se každý měsíc jednou, na termínu se společně domlouváme. O toto setkávání se stará Anda.

Čas a místo nejbližší schůzky bude zveřejněn v rubrice aktuality hned, jak budou známy.