Kdy probíhají družinové schůzky pro 1. oddíl

Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, jednou nebo vícekrát za měsíc výlet, výpravu nebo víkendovou akci. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Náš oddíl je určen pro kluky i holky od 6 let.


V klubovně na oratoři v Újezdě u Brna

Tygři

 • skauti (chlapci 11 – 14 let)
 • každé pondělí od 17.00
 • vede rádce Mike

Zubři

 • vlčata (chlapci 8 – 10 let)
 • každé v úterý od 16.30 do 18.00
 • vede Filip Životský

Včelky

 • světlušky (dívky 8 – 11 let)
 • každá středa od 16.00 do 18.00
 • vede Sušenka – Saša Baxantová

Dráčci

 • skautky (dívky 11 – 15 let)
 • každý čtvrtek od 17.00 do 19.00
 • vede And@ – Anna Hrazdírová

Sokolnice – klubovna v hasičce

Pandy

  • skautky (dívky 11 – 15 let)
  • každý pátek od 16:15 do 18:15
  • rádkyně Hanka, podrádkyně Apa
 

 


Žatčany – klubovna na Orlovně – pro rok 2018/2019

Opice,  Mustangové, Panteři

Kluci a holky  6 – 11 let

 • Ve čtvrtek
  • od 16.00 – 17.00
  • od 17.00 – 18.00
 • Sraz na Orlovně (1. patro) v klubovně
 • Konec setkání na libovolném místě.
 • Družiny vede

Další důležité informace o chodu družinové schůzky

Co ode mě můžete očekávat neboli o co se snažím.

 • Uplatňuji respektující přístup a nenásilnou komunikaci.
 • Ukazuji a vyprávím dětem, jak žít v souladu s přírodou.
 • Učím děti žít v kolektivu a konstruktivně řešit sociální situace.
 • Snažím se tvořit bezpečné a motivující prostředí.
 • Řízený program probíhá formou nabídky.
 • K dětem přistupuji individuálně.
 • Nabízím dostatek pohybu a prostor pro volnou hru.
 • Umožňuji dětem využívat vnitřní motivaci, děti dělají věci, protože v nich vidí smysl, protože je baví, protože sami chtějí.
 • Dávám dětem možnost volby a svobodu se rozhodovat.
 • Učím je respektovat domluvená pravidla.
 • Vytvářím bezpečný prostor, ve kterém děti mohou objevovat přirozené nebezpečí.
 • Učím děti zodpovědnosti sám za sebe a za své věci.
 • V dětech vytvářím pozitivní vztah sám k sobě.
 • Učím je říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní.
 • Chci aby děti trávili čas venku a v pohybu.
 • Přijímám členy až po rozhodnutí o přijetí, to proběhne na základě pozorování a pohovoru s rodičem.

Co očekávám od rodičů

Co očekávám od dětí

 • Chuť se zúčastňovat o víkendu výletů do přírody, a o prázdninách hurá na tábor.
 • Respektování družinových pravidel

 Můžeš se přijít podívat na některou z našich schůze


 Můžeš se přijít podívat na některou z našich schůzek. Rádi tě mezi námi přivítáme!

Ve skautském roce 2017/2018 probíhaly i oddílové schůzky pro všechny skautky a skauty z oddílu – každý měsíc jednou, dle termínu, na kterém jsme se společně domluvili. O toto setkávání se starala Anda. V tomto školním roce 2018/2019 nemáme nikoho, kdo by oddílové schůzky pořádal pravidelně. Bude-li nějaká uspořádána, čas a místo schůzky budou zveřejněny v rubrice aktuality.