Kolik to stojí

Členské příspěvky pomáhají zabezpečit pravidelnou činnost oddílu. Spolu s podporou od státu a samosprávy nám pomáhají financovat provoz klubovny, pořizovat nové stany, plachty, táborové vybavení, kancelářské a výtvarné potřeby. Veškeré finance jdou na fungování oddílu. Všichni oddíloví vedoucí pracují dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoliv hmotnou odměnu.

 • Výše členských příspěvků je 400,- Kč na dítě. Hradí se jednou ročně zpravidla v lednu. V případě, že oddíl navštěvují dva nebo více sourozenců, mohou využít slevu a platit 350,- Kč za každé další dítě.
 • Pokud přijde dítě do oddílu nově, není třeba platit hned. Nejedeme na zisk a rádi počkáme, aby dítě mělo šanci se v oddíle rozkoukat a spolu s rodiči posoudit, jestli je to ono a jestli k nám chce začít chodit pravidelně.
 • Rozhodně bychom nechtěli, aby členství v oddíle dětem znemožňoval nedostatek financí. Ozvěte se – možnosti tu jsou.
 • Členský příspěvek zahrnuje
  • Skautský časopis (5x ročně): Světýlko (cca. do 11 let), Skaut (cca do 15 let) a následně Roverský kmen. Ukázková čísla: Světýlko, Skaut
  • Nákup spotřebního materiálu a vybavení pro běžnou činnost
  • Úrazové pojištění na všech našich akcích
  • Pořízení skautské karty (EYCA)

Účastnické poplatky za akce

Většinou u jednodenní výpravy do 150 Kč na jízdenku, vstupné apod. U vícedenní akce (platí se ubytování, doprava a strava, příp. vstupy) na víkend cca 250,- až 350,- Kč. Za čtrnáctidenní tábor cca 3.000,- Kč. (Na tábor pro dítě mnohdy přispívají zaměstnavatelé rodičů či zdravotní pojišťovny – hodí se zjistit tyto možnosti, na vyžádání potvrzení či doklad vystavíme.)

Na účast na vzdělávacích akcí pro rádce družin, vedoucí a činovníky je možné získat dotaci od střediska.