Vedení oddílu a střediska

středisko Tumulus Újezd u Brna

pajaPavel Cupák – Pája

Funkce:  vůdce střediska, vedoucí 1. oddílu, člen oddílové rady 1. oddílu 

Skautuji od roku 2000, kdy jsem poprvé přišel do vlčat. Uplynula již značná doba a od roku 2010 jsem vůdce 1. oddílu a vedoucí družiny Ještěrek, od 12.5.2013 vůdce střediska. Mezi mé záliby patří sport, příroda a technika.

DSC_0021Filip Životský

Funkce: zástupce vůdce střediska, vedoucí družiny Zubrů, člen oddílové rady 1. oddílu 

Rád jezdím na kole, ve volných chvílích skládám origami a občas poslouchám hudbu.

 

 

1. oddíl skautů

Petr Lízal – Agent

Funkce: Jsem průvodce pro malé dobrodruhy v Žatčanech, člen oddílové rady 1. oddílu

Skaut pro mě znamená  životní styl  – zanechat svět lepším, tvořit si cíle, které mě rozvíjejí, ale i své okolí. Organizace Junák – český skaut, z. s. mi poskytuje zázemí pro seberozvoj, nabízí mi spoustu různorodých vzdělávacích kurzů a především ve skautském oddíle jsem našel nejlepší přátelství a kopu zábavy.

Hashtag #Sebereflexe #Nekonzumní-život #Svoboda-učení #Respekt

Myslím si, že pro dobrý start dítěte ve skautu je nezbytná vzájemná důvěra mezi rodičem a vedoucím. Ta se týká i základních a nezkreslených informací o konkrétním vedoucím, o jeho přístupu k výchově, všeobecných názorů, znalostem a všeobecných schopností. Jsem přesvědčen, že nelze správně rozvíjet děti podle osnov (neboli bez unschoolingu) a vychovávat je bez respektujícího přístupu. – viz kniha Respektovat a být respektován.  Například nepoužívám tresty či odměny. Moje schůzky* jsou inspirovány školou Summerhill a Sudbury Valley School, děti v mé družině nejsou do ničeho nuceny, mají možnost se zajímat o činnosti, o které mají zájem. V družině funguje systém samosprávy – děti nastavují pravidla, rozhodují si částečně o programu. Před demokracií upřednostňujeme dohodu, hledáme podstatu názorů a potřeb. Nestavím se do pozice autority či učitele, mám stejně velké hlasovací právo jako jakékoli dítě.  Zaměřuji se především na komunikaci, mezilidské vztahy, globální problémy a sport. Schůzky nejsou příliš zaměřené na přírodovědní znalosti, spíše se dozví co je OSN, jak vyřešit spor s kamarádem a podobně, přesto se dovědí základní znalosti typu, jak určit 12-ti způsoby sever, jak rozdělat oheň křesadlem. Děti často na mé schůzky docházejí s velkým očekáváním získané z domova. Doporučuji prohlédnout sekci – Jaký je v oddíle program? Co děti dělají? Ač dobrovolnost a svobodu považuji za velice důležitou, přesto bych rád upozornil na výpravy a tábory, jsou důležitou součástí celého programu, příroda je silný nástroj pro všestranný rozvoj dítěte. Myslím si, že bez tohoto prvku moje schůzky ztrácí z velké části smysl. Což se navíc neshoduje s mojí motivací. Všech mých výprav je možné se zúčastnit zdarma, máte-li k tomu finanční důvod. 

*Schůzky vnímám jako setkání lidí s podobnými hodnotami, ty probíhají s průvodcem v klubovně, ten vytváří bezpečné místo či ideální prostředí pro vzdělávání, seberealizaci, spolupráci, hru* a různorodé činnosti. Průvodce je nápomocen jen tolik, kolik si dítě vyžádá, nabízí i nejrůznější organizovaný program, který má smysluplné cíle.

V nynějším roce jsem hledal cesty, jak naplňovat tyto vize, letošní rok nazývám experimentálním. Byla to pro mě velká výzva, z části se povedla, vytvořil jsem alespoň o trochu svobodnější a demokratičtější schůzky.

Hra* lidem slouží k mnoha cenným účelům. Je to cesta, kterou děti rozvíjejí své fyzické, intelektuální, emocionální, sociální a morální dovednosti. Je to cesta tvorby a udržování přátelství. Jedním z hlavních účelů hry je zlepšit naši představivost, ta je základem pro naši vynalézavost, kreativitu a schopnost plánovat budoucnost.

MiikeMichal Lengál – Miike

Funkce:  vedoucí družin Tygrů, člen oddílové rady 1. oddílu

 

 

DSC_0238Anna Hrazdírová – Anda

Funkce: vedoucí družiny Včelek, patronka Pand a Dráčků, členka oddílové rady 1. oddílu

Od začátku školního roku 2010/2011 jsem pomáhala s vedením družiny Ještěrek (světlušky), později jsem vedla Včelky (světlušky) v Újezdě, posléze Modré včelky. Nyní vedu Včelky a pomáhám s programem pro skautky – Pandy a  s rozjezdem nové družiny skautek v Újezdě. Ze skautských kurzů jsem absolvovala Zdravotnický kurz ZZA šlapanské Dvojky, ČLK MOA, VLK Lyra (a byla jsem na kloboukové dílně :)). Od roku 2017 patřím (ač jako nováček) mezi instruktorky dívčího vůdcovského lesního kurzu Lyra. Baví mě četba knih, procházky, koukání, pečení… Mám ráda hudbu, čaj, kavárny, stromy se vším všudy, divadlo… A setkávání se na skautských akcích, podání levé ruky. 😉

Saša Baxantová – Sušenka

Funkce: vedoucí Zelených včelek,

Skautovat jsem začala v devíti letech jako světluška, dále jsem se jako starší skautka stala rádkyní družiny Pand a v současné době vedu družinu Zelených včelek. Absolvovala jsem Rádcovký kurz a Světluškovský čekatelský kurz. Studuji střední zdravotnickou školu a mezi mé záliby patří především skauting, příroda, hasičský sport a poslech hudby.

 

Hana Baláková – Hanka

Funkce: rádkyně Pand, členka oddílové rady 1. oddílu

 

 

Šárka Damborská

Funkce: vedoucí družiny Mustangů, členka oddílové rady 1. oddílu

 

 

Foto ŠanyJan Binek – Šany

Funkce:  zástupce vedoucího 1. oddílu skautů

Vedení újezdských skautů se věnuji od roku 1999, i když v posledních letech nabyla na významu rodina. Jsem ženatý a mám tři dcery. Mezi mé záliby patří četba, vysokohorská turistika a jízda na koni.

 

 

Oddíl OS

VG - portrét v B. ořez_resisVeronika Šinderbalová – Verča

Funkce: vedoucí oddílu OS
 
Verča začala skautovat jako malá světluška od té doby si prošla všemi stupni a funkcemi. V letech 2008 – 2013 vedla středisko.

V současné době je členkou týmu Instruktorské lesní školy Collegium a hlavně maminkou na plný úvazek.

 

Oddíl Želešice

Kristýna Bielčiková

Funkce: vedoucí oddílu Želešice