Jaký je v oddíle program? Co děti dělají?

Náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak příslušným věkovým kategoriím, tak i individuálním potřebám dětí. Skauti dělají vše, co je baví. Náplní programu jsou hry, aktivity, soutěže, výpravy a další činnosti.  Skauti si hrají a přitom mají příležitost vyzkoušet si nové věci, zastřílet si z luku, naučit se lasovat, vařit, hrát na kytaru nebo pracovat s GPSkou.

Jak skauting funguje? Jak funguje náš oddíl?

Skauting není vojenskou přípravkou. Není kurzem přežití v divočině. Je o hodnotách, o mezilidských vztazích, o přátelství, o altruismu, o demokracii a veřejném prostoru. Skauting je o výchově mladých lidí v duchu skautského slibu a zákona.

Junák a Skaut

Skaut je celosvětové výchovné hnutí, zabývající se výchovou jak dětí, mládeže tak i dospělých.

 • Skauting je hnutí, které usiluje o zlepšení společenského prostředí, o rozvoj občanské společnosti. Protože takové změny v myslích lidí není možné dosáhnout přes noc, snaží se skauti pracovat s dětmi a měnit společnost skrze ně.
 • Junák je organizace, do které většina skautů u nás patří a která je tu proto, aby oddílům jako je ten náš, pomáhala v jejich činnosti.

Skautské hnutí se od jiných dětských uskupení liší zejména tím, že neusiluje pouze o „zabavení“ svých členů, případně o učení zálesáckým dovednostem, ale zejména o systematickou hodnotovou výchovu a všestranný rozvoj každého jednotlivce. Pomůckou k tomu je skautský slib a zákon, které mají dětem a mladým lidem přibližovat hodnoty, které považujeme za univerzální a platné.

Skaut je parta a příležitost

Skaut – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.  Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.
 

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě

Skauting staví před člověka příležitosti:

 • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
 • Hledat směr pro svůj život
 • Rozvíjet se, růst
 • Být členem týmu, mít kamarády
 • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

Příležitost naučit se sociální a další užitečné dovednosti

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč.

 

Parta dobrých kamarádů

Skauting, to je kolektiv stmelený společnými zážitky. Kluci a holky v oddíle najdou dobré kamarády o kterých ví, že se na ně můžou vždy spolehnout. Tato přátelství, postavená na společných hodnotách, vydrží mnohdy celý život.

Příležitost naučit se sociální a další užitečné dovednosti

Ve skautu se děti učí mnoha praktickým a užitečným věcem. Naučí se například žít v souladu s přírodou, základům ekologie, jak se zachovat v krizových situacích, první pomoci… Při tom všem se učí aktivně působit ve společnosti dalších lidí, spolupráci a zaodpověnosti. Narozdíl od úzce zaměřených zájmových kroužků získají děti ve skautu všeobecný rozhled.

Možnost tento svět ovlivňovat

Děti jsou v oddílech vedeny k aktivitě a samostatnosti. Naučí se nebýt pouhým pozorovatelem, ale stát se součástí toho, co se kolem nich děje. Budou vědět, že záleží na nich, jak se v budoucnu uplatní, že má cenu zapojit se a spolupracovat.

 
Junák – český skaut sdružuje 55 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v
republice.