Kde se scházíme

V současné době fungujeme ve čtyřech obcích, ale přijíždí k nám i členové z dalších okolních vesnic. Vlastní klubovny bohužel zatím nemáme, a tak se scházíme v Újezdě v místní oratoři, v Žatčanech na orlovně, v Sokolnicích v hasičce a v Želešicích v budově OÚ (viz mapka).


Zobrazit místa schůzek v mapách Google

 Oratoř v Újezdě se momentálně rekonstruuje a na místě družinových schůzek se s družinami, kterých se to týká, domlouvají jejich vedoucí.