Proběhlé akce

Závod vlčat a světlušek 2012

sobotu 5.května 2012 v okolí Hájku v Židlochovicích v lese pod rozhlednonou Celodenního program byl procházet stanovenou trasu a plnit úkoly zaměřené na dovednosti využitelné v praktickém životě které nám ukázali jak si dokážeme poradit v rozličných situacích a jak dokážeme správně zareagovat.