OBROK 19

Obrok je největší celostátní setkání skautů a skautek, pro roverský věk. Na této akci byli i naši čtyři roveři, Hanka, Šárka, Agent, Anda. Skauti se zde potkávají, navazují kontakty, diskutují s odborníky, realizují workshopy i službu pro místní komunitu lidí.

Obrok je pětidenní festival skautingu. Tyto dny jsou plné zábavy, nezapomenutelných zážitků a vzdělávání zároveň. Je akcí, která dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými. Je akcí, kde účastníci mohou získat inspiraci, motivaci a nové znalosti, které následně uplatní ve svých oddílech. Jedná se o jistou formu odměny pro všechny skautské vedoucí, kteří celoročně dobrovolně pracují ve svých oddílech na výchovné činnosti s dětmi.

 

Obrok 2019 – závěrečný sestřih (22.–26. 5. 2019, Konopiště)
Obrok 2019 – příjezd (středa, 22. 5. 2019) / E01E01