Skautis

Základní uživatelský účet – uživatelský účet si může založit každá osoba (nemusí být členem Junáka – českého skauta) a jeho pomocí se přihlašovat do skautISu a na další skautské weby (např. Křižovatka, Teepek, Buď připraven, weby projektů a akcí); některé části a agendy se nemusí vůbec zobrazovat, neboť výhody pro členy organizace jsou vázány na řádné členství, které je ověřeno až propojením uživatelského účtu.

Propojený uživatelský účet – uživatelský účet, který byl vedoucím oddílu (či jinou oprávněnou osobou) propojen se skutečnými údaji dané osoby v evidenci členů Junáka – českého skauta (propojení se provádí na základě uživatelského jména a bezpečnostního kódu, který je uživateli vygenerován skautISem při založení účtu); propojením dochází k ověření, že daný uživatelský účet patří reálné osobě s členstvím; jakmile je účet propojen, skautIS i další weby (Křižovatka, Teepek, Rovernet, weby akcí apod.) poznají, že je osoba členem a zpřístupní i funkce určené členům.