Proběhlé akce

…jako roverská výprava

V sobotu 6.10.2019 jsme se vydali takřka v roverském složení do Moravského krasu, kam by obdivovatel přírodních krás mohl mířit denně. S drobnými zastávkami v jeskyni Hladomorna pod zříceninou hradu Holštejn (kde to někteří z nás pamatují ještě z vlčácké

Aktuality

Film Jednou skautem – navždy skautem

,,Současná česká společnost možná čelí morální a mravní krizi. Tento film by měl upozornit, že existuje a stále se rozrůstá společenství lidí, v jejichž životech jsou etické principy díky skautingu plně přítomné.“ …píšeš se na webu České televize o novém

Aktuality

JOTA/JOTI 2019

Třetí říjnový víkend patří každoročně až 2 milionům skautek a skautů z celého světa, kteří se setkávají online nebo naladěním na ty správné rádiové vlny. Poznej JOTA/JOTI: interaktivní online rozcestník akce a aktivit. 62. ročník Jamboree on the Air a

Proběhlé akce

Fotky z výpravy „Den s lesy“

Město Brno pořádalo akci „Den s lesy“, vydali jsme se tam a viděli jsme řezbářské techniky, těžební techniku, sokolníka, a nakonec jsme s údivem koukali na fyzikální divadlo UDiF.  Po té jsme vyrazili lesem k Brněnské přehradě. Používali jsme pouze

Aktuality

První družinové schůzky 2019/2020

Zahajujeme skautský (i školní) rok 2019/2020 – je čas se se světluškami, vlčaty, skautkami i skauty potkat na družinových schůzkách. Ty první budou takto: ZUBŘI (vlčata i mladší skauti) úterý 3.9.2019 od 16:30 na oratoři, Újezd u Brna více u