Proběhlé akce

Skautská pouť ke sv. Jiří do Bořitova

V sobotu 22.4.2017 (tedy na Den Země a v sobotu nejbližší svátku sv. Jiří) jsme vyrazili na pouť skautů brněnské diecéze ke sv. Jiří – letos do Bořitova.

Vlakem naše výprava přijela do Doubravice nad Svitavou, kde jsme se zapsali, dostali instrukce s mapkou a vyrazili pěšky směrem k Bořitovu. Cestou na děti čekalo několik zastavení s úkoly – pamatování, poznávání rostlin, poznávání obrázků skautských i historických osobností, trefování se do medvěda. Na každém stanovišti skupina vysoutěžila část zprávy, kterou pak v Bořitově sestavila a s její pomocí vyplnila vědomostní kvíz o sv. Jiří, místním kostele a dalších.

Po putování se stanovišti i plnění kvízu jsme si odpočinuli u svačiny. Po svačině se spolu se všemi ostatními účastníky pouti sešli u vyhlášení výsledků soutěžení. Posledním společným bodem programu byla mše v místním kostele (který zprvu vypadal, že tolik skautů ani nepojme, ale vešli jsme se nakonec všichni) sloužená otcem pomocným biskupem Pavlem Konzbulem.

Z Bořitova jsme se pěšky přesunuli na nádraží v Rájci – Jestřebí, vlakem jeli do Brna a z Brna (po menší procházce městem) zpátky domů. Po dobu našeho putování nebylo počasí zrovna ideální – poprchávalo – ale i přes to náročnosti stanovišť jsme si akci užili a oslavili svátek patrona všech skautů.

Fotky najdete tady.

zanechte odpověď