Pozvánky na akce

Worshop pro rádce družin

Volná místa již byla obsazena, snad to vyjde příště.

Workshop: Nenásilná komunikace  (NVC – Nonviolent Communication) je metoda komunikace, hledání porozumění a efektivního řešení problémů.

Na vzniku této metody má hlavní podíl americký psycholog Marshall Rosenberg. Zahrnuje pozorování bez hodnocení, poznání pocitů, pojmenování potřeb, které jsou za pocity ukryté, a jejich nenásilné vyjádření. Podle slov Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace spočívá ve schopnosti definovat své pocity slovy a v hluboké schopnosti empatie. Zároveň je potřeba, aby k sobě byl člověk maximálně upřímný.

Mnoho psychologů se shoduje na tom, že je tato metoda účinná, ale také poměrně náročná. Tento workshop se bude zabývat zejména základy v oblasti Nenásilné komunikace, porozumění tématu a praktickými cvičeními.

Webová stránka www.skautskyinstitut.cz