Znalosti

Prusík je horolezecký uzel, který se používá pro šplhání na laně.

prusíkChceme-li vylést vysoko po laně, není nic snažšího jak využít prusíkování  po laně, potřebujeme pouze dvě smyčky z pevné šňůry. Jiná užitečná aplikace tohoto uzlu je na napínání lan. Hodí se ale i v jiných situacích, kterými se budu zabývat později. Vynalezl ho v roce 1931 rakouský horolezec Karl Prusik, podle jména pravý rakušan. Jménem prusík se také obecně označují další uzly se stejnou funkcí.

obr1 Chceme-li prusíkovat po laně, potřebujeme dvě smyčky z pevné šňůry. Ta nesmí být příliš silná, jinak by prusík nedržel, ani příliš tenká, aby se nepřetrhla. Pro běžné lano je vhodný průměr 5mm. Každou smyčku nejprve navážeme na lano liščí smyčkou, prusík vznikne přidáním ještě jednoho závitu (Obr. 1). Je možné přidat ještě jedno ovinutí kolem lana abu prusík líp držel, je ale potřeba dát pozor aby i při zatížení držel tvar.

 

obr2 Když se teď do jedné smyčky pověsíme, uzel se stáhne a měl by nás unést. Druhou, nezatíženou smyčku posuneme výš, přeneseme na ni váhu a můžeme posunout první smyčku. A tak pořád dokola. Pro vyzkoušení v malé výšce stačí použít dvě dlouhé smyčky, ve kterých stojíme nohama, a lana se přidržovat rukou (Obr. 2). Pro šplhání výš musí být obě smyčky navíc připojeny k sedáku, to už ale nepatří do uzlování.

 

obr3 Jiná užitečná aplikace tohoto uzlu je napínání lan. Když se staví lanový most, je často potřeba lano napnout větší silou než se dá zvládnout holýma rukama. Na lano proto navážeme prusík, ke kterému připojíme pomocný napínací kladkostroj, v nejjednodušším případě jen karabinu. Tím lano napneme a někdo další ho mezitím přiváže (Obr. 3). Z napnutého lana protom prusík odvážeme a můžeme použít jinde.

obr4

Prusík se ale nehodí jen pro práci se silnými lany, já ho například používám při stavbě přístřešku z větší (3 x 3 metry) plachty. Pro dobré napnutí plachty se totiž hodí, aby byla přivázaná ke šňůře, přes kterou je přehozena. Na tuto šňůru proto uvážu dva prusíky z tenčí šňůrky, které přivážu do poutek ve středu stran plachty. Potom je můžu posunout na vhodné místo, a když plachtu napnu, tak se prusíky utáhnou a drží na místě (Obr. 4).