K zamyšlení

Klimatické změny

Klima se mění a zásadně ovlivňuje fungování celé planety. V posledních letech dochází k extrémním výkyvům počasí, objevují se mimořádné povodně i období sucha. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) dokazuje, že oteplování je způsobeno lidskou činností. Naše průmyslová společnost je postavená na spotřebě fosilních paliv a důraz na ekologicky neudržitelný růst ekonomiky ohrožuje podmínky pro život. Změna klimatu má dopad na zemědělství, snižuje se potravinová bezpečnost a biologická diverzita. Klimatické změny jsou jednou z příčin současného pohybu lidí prchajících do Evropy.

Chci si přečíst celý článek -> ZDROJ: http://www.nazemi.cz/cs/klimaticke-zmeny

zanechte odpověď