Archiv Pozvánky na akce

Základní kolo Závodu vlčat a světlušek – přihlašování

ZÁKLADNÍ KOLO ZÁVODU VLČAT A SVĚTLUŠEK

sobota 7.5.2016 ve Střelicích

Závod vlčat a světlušek je určen družinám dětí ve věku cca 7 až 12 let (chlapci = vlčata, dívky = světlušky), koná se jednou za dva roky. Cílem závodu je setkání s ostatními vlčaty a světluškami a projevení schopností poradit si v situacích všedního i nevšedního dne. (Nejde o nalezení nejlepší družiny.) Na základní kolo tohoto závodu chceme vyrazit i s dětmi z našeho oddílu.

Základní kolo pro náš okres se bude konat celou sobotu 7.5.2016 ve Střelicích a za náš oddíl se můžou zúčastnit 2 družiny (každá v počtu 4-8 dětí)  v každé kategorii (vlčata, světlušky). Soutěžní družiny i děti jmenovitě musíme do závodu přihlásit do konce března, proto prosíme o odevzdání ústřižku letáčku, který děti dostaly na družinové schůzce, nejpozději do 29.3.2016 na schůzce nebo o zaslání stejných údajů e-mailem vedoucímu družiny (jméno dítěte, potvrzení, že na závod pojede, souhlas rodiče).

Více informací u vedoucích.

Takřka v domácím prostředí si děti budou moci vyzkoušet podmínky závodu v sobotu 9.4.2016 v Újezdě, kde proběhne naše střediskové kolo pro Ještěrky, Zelené včelky, Modré včelky, Zubry, Mustangy a Opice (mladší družiny našeho oddílu).

Účast na obou akcích velmi doporučujeme.

 

zvas_new