Proběhlé akce

Hledání holí

Minulý týden dorazilo světluškám a vlčatům z našeho oddílu psaní – přišli jsme o Rojovou a Totemovou hůl! Ukradli je čtyři záhadné bytosti…

Světlušky a vlčata se tedy sešly v sobotu 14.4.2018 v Újezdě u fary, aby se po stopách oněch bytostí vydaly. Nejprve je čekala cesta vlakem do sousedních Hostěrádek a právě tam našli (po hledání v mapě) správný směr své cesty.

Značky je dovedly k první bytosti – tou byl Hlad. Rozmáchl se holí a zmizel – světlušky a vlčata měly společně postavit sýpku, k tomu potřebovaly energii z jídla, ale k některým, když je přepadl hlad, byl nemilosrdnější, než k jiným, protože se jim nedostávalo tolik potravin, a to ztěžovalo společné budování věže.

Výprava putovala dále až došla k Mohyle míru – tam se všichni setkali s Válkou. Máchla holí a způsobila konflikt mezi spolužáky ve frontě ve školní jídelně. Světlušky a vlčata se snažily dešifrovat, co si děti v jídelně povídaly, poskládat rozhovor smysluplně za sebe a vyřešit situaci. To se taky povedlo. Na Mohyle míru jsme potom ještě využili příjemného přírodního prostředí k obědové přestávce.

Když byl čas jít dál po značkách, vydali se všichni vstříc dalšímu dobrodružství a hledat oddílové hole. Sem tam koukali do mapy, cestou se vypořádali s úkolem zapamatovat si několik slov, povídali si až šipky ukázaly na sokolnickou oboru. Všichni do ní vešli a zanedlouho se setkali s Morem – další entitou, která měla naše hole. Po družinách se světlušky a vlčata musely vypořádat se zraněními, které potkaly kolemjdoucí. Až po náročném vyřešení situace mohly pokračovat.

Když všichni vyšly z obory, v zámeckém parku v Sokolnicích už čekala Smrt, aby je propojila s historií. Světlušky i vlčata se rozeběhly do parku, aby našly rozházené obrázky lidí, kteří se významně zasloužili o vznik skautingu jako takového i u nás, skautských patronů nebo osobností naší vlasti. Povedlo se.

Když bylo splněno, byl čas najít všechny čtyři bytosti – Hlad, Válku, Mor, Smrt – aby se Rojová a Totemová hůl vrátily zpět do oddílu. Bytosti byly nalezeny a světluškám a vlčatům řekli, že chtěli s pomocí holí přivolat konec světa skrze vyhladovění, válčení, nemoci. Ale moc holí nebyla magická – důležité bylo, že kolem holí se setkávali lidé, kteří tvořili společenství přátel, dobra. 

Děkujeme světluškám – Zeleným a Modrým včelkám – a vlčatům – Zubrům a Mustangům – za jejich vytrvalost, nadšení a opětovné získání Rojové a Totemové hole. 🙂

Fotky z akce můžete vidět zde.

zanechte odpověď