Pozvánky na akce

„Den s lesy“ výlet do lesů města Brna – 21. září

Co: procházka za poznáním: ukázky lesních technik, sokolník, úkoly mladého lesníka, UDiF – fyzikální divadlo

Kde a kdy: Akce proběhne 21. září v areálu U Mravence Lesíka v Brně-Řečkovicích.

  • Sraz pouze v Sokolnice železniční  stanice, bude tam čekat Agent, odj. v 8:01. (Pojedeme busem 612 nebo 610 – dle situace.)
    • Jak se tam dostat:
    • Žatčany aut. z. Náves (bus 612 odj. 7:53) – v Sokolnice žel st. vystup
    • Újezd u Brna aut. z. Městský úřad (bus 610 odj. 7:57) – v Sokolnice žel st. vystup

S sebou: jídlo a pití na celý den, (teplé oblečení), 12 Kč nebo dvě 3 zónové jízdenky

Plánovaný návrat tamtéž v: 17:30 nebo v 19:30

Přihlásit se můžeš přes email: skaut@petrlizal.com nebo sms: 735 528 343 ve tvaru: tvé jméno, den s lesy.

 

Dokumenty ke stažení: