Aktuality

Změnil jsem čas družinové schůzky pro skauty ze Žatčan

Změnil jsem čas družinových schůzek, nyní schůzky budou probíhat od 16:30 – 18:00. Týká se to všech družin a skautů ze Žatčan. Návrat k času který jsme používali přes deset let má několik důvodů, například dvě po sobě jdoucí družinové schůzky neboli celkem tři hodiny jsou z dlouhodobého hlediska pro vedoucího náročné, nepovažuji to za udržitelný systém.  Možná s časem budeme ještě hýbat, ale bez vyzkoušení nezjistíme jak to bude všem vyhovovat. Někteří by rádi schůzku měly od 16.00 a naopak někteří nemohou dříve jak v 17.00. AG